Få støtte til jeres arbejde med ICS

15-04-2021

Skal jeres kommune i gang med Integrated Children's System (ICS) for første gang? Eller trænger jeres arbejde med metoden til en saltvandsindsprøjtning? Så kan I nu søge om et kortere, skræddersyet forløb med fokus på enten implementering eller forankring af ICS. Ansøgningsfristen er 17. maj 2021.

De fleste danske kommuner kender metoden Integrated Children’s System (ICS) og bruger den i varierende omfang i deres sagsbehandling på børn- og ungeområdet. Mange sagsbehandlere benytter eksempelvis de forskellige skabeloner, der er koblet til ICS, i deres daglige praksis.

Erfaringerne viser dog, at det kræver et stærkt og vedholdende fokus både at få metoden helt indarbejdet i hverdagen og senere fastholdt over tid.

For at imødekomme dette har Socialstyrelsen udviklet et nyt rådgivningsforløb, som alle landets kommuner nu har mulighed for at søge om. Forløbet er relevant både for kommuner, som ikke har arbejdet med ICS før og nu skal implementere metoden for første gang, og for kommuner, der ønsker at forankre eller genoptage metoden, evt. efter længere tids pause.

Indholdet i et ICS-forløb

Forløbet består af i alt fire møder mellem Socialstyrelsen og kommunen, hvor Socialstyrelsen yder rådgivning og sparring på kommunens arbejde med ICS.  

Forløbet skræddersyes til jeres behov og tager udgangspunkt i ICS-barometeret. Barometeret giver jer indblik i, hvor langt I er i jeres kommune med anvendelsen af ICS, hvor I har styrker, og hvor der kan være behov for at sætte ind med mere opmærksomhed.

I skal som en del af forløbet udarbejde en udviklingsplan på baggrund af barometermålingen og udvælge hvilke sigtepunkter, der særligt skal arbejdes med i forløbet. I kan eksempelvis vælge at stille skarpt på, hvordan ledelsen kan opstille hensigtsmæssige rammer og mål for brugen af metoden og gå foran i arbejdet med at integrere ICS i den daglige praksis. Forløbet kan også have fokus på, hvordan ICS-superbrugerne som forandringsagenter i det daglige kan understøtte den faglige tænkning, eller hvordan både nye og erfarne medarbejdere løbende bliver klædt på til at arbejde med ICS og integrere metoden i sagsbehandlingen.

Udbytte

Jeres udbytte af et ICS-forløb kan være:

  • Afklaring på jeres nuværende arbejde med ICS, og hvor I med fordel kan sætte ind fremadrettet for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen.
  • Afdækning af behov og muligheder for kompetenceudvikling af medarbejdere ift. ICS.
  • Rådgivning og sparring på strategisk niveau med afsæt i jeres erfaringer og behov og konkrete inputs til, hvordan I kan arbejde med forankring eller implementering i den daglige praksis.
  • Styrket brug af ICS som gennemgående metode.

Socialstyrelsen kan desuden rådgive kommunen om relevante materialer, kurser og øvrige tilbud, der kan understøtte kommunens arbejde.

Praktisk information

Det forventes, at et rådgivningsforløb tager ca. et halvt år med et formøde inden sommerferien 2021 og afvikling af selve forløbet i anden halvdel af 2021.

Der er ansøgningsfrist 17. maj 2021. Kommuner, der har ansøgt, kan forvente svar ultimo maj 2021.

Læs mere om ICS-barometeret

Find ansøgningsmaterialet til ICS-forløb

 

 

Senest opdateret 15-04-2021

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her