Få hjælp til at udvikle kvaliteten i socialpsykiatrien

26-08-2021

Socialstyrelsen tilbyder igen udviklingsforløb til socialpsykiatrien - nu med særlig mulighed for at integrere de nye faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2021.

”Borgerens ønsker, håb og drømme for fremtiden er udgangspunktet for indsatsen. Bostøtten støtter borgeren i at finde frem til og arbejde med egne mål og tilpasser løbende indsats og samarbejde, så borgeren kan nå sine mål.”

Sådan lyder det første og grundlæggende pejlemærke i udgivelsen Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten, hvor Socialstyrelsen giver praksisnære anbefalinger til en recovery-orienteret indsats til borgere med psykiske vanskeligheder.

Hent de ti faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten (pdf)

Udviklingsforløb med afsæt i de faglige pejlemærker 

Socialstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til en ny runde udviklingsforløb til socialpsykiatrien. I udviklingsforløbene er der er fokus på, hvordan man kan styrke kvaliteten i den socialpsykiatriske indsats. Her tages der også afsæt i en recovery-orienteret tilgang, og det er derfor oplagt at bruge de faglige pejlemærker i forløbet.

Udviklingsforløbene kan søges af kommuner og andre aktører, der ønsker at styrke bostøtte-indsatsen i borgernes eget hjem, men kan fortsat også søges af botilbud.

Gennem udviklingsforløbet udarbejdes en analyse af jeres praksis, der giver et indblik i jeres styrker og udviklingsmuligheder. Analysen kan eksempelvis pege på, at man som bostøtte kan arbejde med at styrke helhed og sammenhæng i borgerens forløb, eller samarbejde med borgeren om bestemte livsaspekter, eksempelvis sundhed eller uddannelse og beskæftigelse. Områder, som man i pejlemærkerne kan finde konkrete anbefalinger til at arbejde med. 

Hvis I ønsker et forløb hos jer

De enkelte udviklingsforløb bliver tilpasset ansøgerens ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Der tages udgangspunkt i følgende temaer:

  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Samarbejde med borgeren
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse

Udviklingsforløbene er gratis og kan søges af kommuner og kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Et udviklingsforløb varer fra 4 til 12 måneder, alt efter behov og ønsker.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021.

Læs mere om forløbene og hent ansøgningsmaterialet

Del af større initiativ

Både udviklingsforløbene og de faglige pejlemærker for bostøtten er udarbejdet som led i et større initiativ, der skal understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Læs om det samlede initiativ

Senest opdateret 26-08-2021

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Recovery

Recovery betyder at komme sig og ”handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå” (Shepherd m.fl., 2008).

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her