Få hjælp til at implementere MOVE - effektiv rusmiddelbehandling til unge

05-08-2021

Rusmiddelbehandlingsmetoden MOVE hjælper halvdelen af deltagerne til stoffrihed. Deltag i vores virtuelle informationsmøde 25. august 2021, og hør om metoden og muligheden for at få gratis kompetenceudvikling og støtte til implementeringen fra Socialstyrelsen.

For nogle unge er det at prøve rusmidler en enkeltstående oplevelse, mens andre unge prøver det gentagne gange eller udvikler et problematisk brug. Unge udgør en stor andel af de borgere, der bliver indskrevet i rusmiddelbehandling. En række kommuner har afprøvet metoden MOVE med gode resultater, der fastholdes over tid.

Ny ansøgningsrunde

MOVE er en effektiv metode til rusmiddelbehandling og er specifikt målrettet unge mellem 15 og 25 år. Socialstyrelsen støtter aktuelt udbredelsen af MOVE ved at tilbyde rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at anvende metoden. Der er ansøgningsfrist 24. september 2021.

I den forbindelse inviteres til et virtuelt informationsmøde om MOVE-metodens indhold og resultater. Vi fortæller desuden om, hvordan I kan komme i gang med at anvende MOVE i rusmiddelbehandlingen til unge, og om den kompetenceudvikling og implementeringsstøtte, I kan søge om at få.

Hvad er MOVE?

MOVE har vist særdeles gode resultater i den individuelle, ambulante behandling af unge i alderen 15 til 25 år, der har et behandlingskrævende misbrug af rusmidler. Halvdelen af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning, trivslen er øget, de har færre opmærksomhedsproblemer, og de begår mindre kriminalitet.

I indsatsen bruges en kombination af den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi i metodestringent og manualbaseret form. Supplerende elementer er blandt andet opfølgende behandling, gavekort for fremmøde, sms-påmindelser, statusbreve samt behandlingsplaner, hvor målene formuleres sammen med den unge.

Praktiske informationer

Informationsmødet afholdes virtuelt via Zoom den 25. august kl. 13 -15. Deltagerne får tilsendt et link til mødet.

Målgruppen for mødet er primært kommunale beslutningstagere, ledere og medarbejdere, som arbejder med rusmiddelbehandling for unge.

Sidste frist for tilmeldingen er den 20. august 2021. Det er gratis at deltage.

Tilmelding til informationsmødet om MOVE

Hvis du vil vide mere

Målgruppen for ansøgningsrunden er kommuner, der ønsker at udvikle deres misbrugsbehandling med værktøjer, som er skræddersyet til at hjælpe unge.

Se, hvordan du søger, og hent ansøgningsmaterialet

Fristen for ansøgning er den 24. september 2021.

Læs mere om udbredelsen af MOVE

Senest opdateret 06-08-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her