Der kan igen ringes til Socialstyrelsens corona-hotline

14-12-2021

Socialstyrelsens corona-hotline åbner igen for mundtlige henvendelser. Hotlinen kan fortsat vejlede om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger håndteres på social- og ældreområdet – fx hvis en borger har særlige bekymringer eller udfordringer.

Socialstyrelsens corona-hotline har i en periode kun været åben for henvendelser pr. mail. I lyset af den nuværende situation med udbredt samfundssmitte er det besluttet at åbne den for mundtlige henvendelser igen.

Det kan du spørge om

Ældre og mennesker med handicap, psykiske vanskeligheder, demens eller særlige sociale udfordringer som fx hjemløshed kan være særligt udsatte for coronasmitte.

Nogle borgere kan samtidig have svært ved at forstå og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstand og hygiejne eller fx have særlige bekymringer i forbindelse med vaccination.

Både kommuner, regioner, organisationer og sociale tilbud, herunder plejecentre, kan ringe til hotlinen og få råd og vejledning om, hvordan man pædagogisk og socialfagligt kan arbejde med forebyggelse og håndtering af coronasmitte på social- og ældreområdet og håndtere de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå i praksis.

Rent sundhedsfaglige spørgsmål, herunder blandt andet spørgsmål om vaccinens effekt og evt. bivirkninger, skal stiles til sundhedsmyndighederne. Det samme skal fx spørgsmål om tid og sted for vaccination.

Åbningstider

Hotlinen er åben for mundtlige henvendelser alle hverdage fra kl. 9.00 – 11.30 og fra 12.30 til 16.00 på tlf. 72 42 37 15. Telefonen besvares også mellem jul og nytår (27. - 30. december, begge dage inkl.)

Hotlinen er stadig åben for skriftlige henvendelser på corona@socialstyrelsen.dk. Der er en svarfrist på 4 dage.

Andre hotlines

Mange myndigheder og organisationer har hotlines om coronavirus. Vi har lavet en oversigt.

Se oversigten over hotlines

Nyheden er opdateret 21. december med en tilføjelse om, at hotlinen også er tilgængelig mellem jul og nytår. Red.

 

Senest opdateret 21-12-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her