Børnekataloget tilbyder nu flere gratis virtuelle kurser

25-03-2021

Grundet stor interesse tilbyder Børnekataloget nu endnu flere virtuelle kurser for at imødekomme behovet. Tjek mulighederne og overvej, om det er nu, du skal styrke din viden om fx matchning til en foranstaltning, underretninger eller børn og unge med funktionsnedsættelser. Alle kurser er gratis.

Er du ansat i en kommune på børne- og ungeområdet som leder eller sagsbehandler? Eller arbejder du i et socialt tilbud eller i et alment tilbud med fokus på opsporing og forebyggelse?

Så vil ét af Børnekatalogets populære videnskurser måske også være relevant for dig. 

Efter at Børnekataloget er gået online, har der været stor efterspørgsel på videnskurserne. Der har været tæt på fuldt booket til forårets undervisning, og Socialstyrelsen har derfor valgt at oprette ekstra kurser for at imødekomme interessen, så endnu flere rundt om i landet kan få glæde af Børnekataloget.

Al undervisningen er gratis.

Det kan du lære mere om

Videnskurserne varer en enkelt dag og giver dig ny og konkret viden om eksempelsvis lovgivning, forskning eller centrale udviklingsinitiativer på børn- og ungeområdet.

Disse kurser tilbydes igen:

Matchning til en foranstaltning

Kurset giver dig indsigt i det lovgivningsmæssige grundlag for valg af foranstaltninger samt forsknings-og praksisbaseret viden om, hvordan man bedst matcher et barn eller en ung til en foranstaltning.

Skolegang og skolevægring

Her får du viden om de juridiske rammer samt forskning og praksiserfaringer om særlige risikofaktorer og indsatser i forhold til skolevægring.

Underretninger

Kurset giver dig øgede kompetencer til at vurdere og håndtere underretninger samt forstå underretninger som en del af et sammenhængende sagsforløb.

Efterværn

Dette kursus giver dig indsigt i de centrale elementer i at støtte unge i efterværn til et godt voksenliv. Der er fokus på de lovgivningsmæssige rammer og mulighederne for at understøtte en helhedsorienteret indsats og den unges behov.

Børn og unge med funktionsnedsættelser

Kurset giver dig et solidt og kvalificeret vidensgrundlag for myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser, herunder kendskab til udredningsværktøjet og centrale problemstillinger i myndighedsarbejdet med målgruppen.

Børn som pårørende

Her får du viden om børn og unge, der vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing.

Andre virtuelle kursusmuligheder

Børnekataloget rummer også virtuelle praksiskurser, der varer 5 dage. Praksiskurserne rekvireres af den enkelte kommune og tilrettelægges med afsæt i kommunens udfordringer, organisering og medarbejdersammensætning. Der tilbydes praksiskurser om 6 forskellige emner. Der er stadig ledige kurser om den tidlige og forebyggende indsats, faglig udredning og opfølgning og om valg af indsats.

Børnekatalogets metodekurser er ligeledes virtuelle og varer 3 dage. Metodekurserne har særligt fokus på ICS og udredningsværktøjet. Du kan deltage i et metodekursus som enkeltperson, eller I kan som kommune rekvirere et kursus og få det målrettet egen praksis.

Hvis du vil vide mere

Det er VIA University College, der administrerer Børnekataloget for Socialstyrelsen, og det er derfor også på VIAs hjemmeside, man skal tilmelde sig.

Se alle mulighederne i Børnekataloget

 

Senest opdateret 25-03-2021

Øvrige uddannelsestilbud

Har du hørt om Den sociale diplomuddannelse og Master i Udsatte Børn og Unge?

Og ved du, at Socialstyrelsen yder tilskud til begge uddannelser?

Læs mere om mulighederne 

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her