Børnekataloget er gået online

10-02-2021

Nu er er alle Børnekatalogets kurser virtuelle og gratis. Arbejder du i en kommune, et socialt tilbud eller på almenområdet? Så tjek mulighederne og overvej, om det er nu, du skal styrke din viden om fx skolevægring, børn som pårørende, efterværn eller myndighedsarbejdet på børnehandicapområdet.

Mere end 10.000 kursister har siden 2015 deltaget i et af Børnekatalogets kurser. Nu rykker alle kurserne online, og det betyder, at Socialstyrelsen kan tilbyde al undervisningen gratis, og endnu flere rundt om i landet kan få glæde af Børnekataloget.

Er du ansat i en kommune på børne- og ungeområdet som leder eller sagsbehandler? Eller arbejder du i et socialt tilbud eller i et alment tilbud med fokus på opsporing og forebyggelse? Så vil ét af Børnekatalogets videnskurser måske være relevant for dig. 

Det kan du lære mere om

Videnskurserne varer en enkelt dag og giver dig ny og konkret viden om eksempelsvis lovgivning, forskning eller centrale udviklingsinitiativer på børn- og ungeområdet.

Formålet med denne kursustype er, at man som deltager styrker sin viden om en given problematik, indsats eller målgruppe og dermed også får ny inspiration til en mere vidensbaseret praksis.

Aktuelt tilbydes der videnskurser om disse emner:

  • børn som pårørende
  • skolegang og skolevægring
  • efterværn
  • en sammenhængende ungeindsats
  • matchning til en foranstaltning
  • myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser
  • myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb
  • opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet
  • underretninger.

Andre virtuelle kursusmuligheder

Børnekataloget rummer også virtuelle praksiskurser, der varer 5 dage. Praksiskurserne rekvireres af den enkelte kommune og tilrettelægges i tråd med kommunens udfordringer, organisering og medarbejdersammensætning. Der tilbydes praksiskurser om 7 forskellige emner.

Børnekatalogets metodekurser er ligeledes virtuelle og varer 3 dage. Metodekurserne har særligt fokus på ICS og udredningsværktøjet.

Hvis du vil vide mere

Det er VIA University College, der administrerer Børnekataloget for Socialstyrelsen, og det er derfor også på VIAs hjemmeside, man skal tilmelde sig.

Se alle mulighederne i Børnekataloget

Senest opdateret 10-02-2021

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her