Bliv uddannet i SØM

03-03-2021

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, som kan bruges af kommuner og andre, der ønsker mere viden om de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Socialstyrelsen tilbyder løbende gratis uddannelse i SØM. Se datoerne for vores online-undervisning i 2021.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Modellen henvender sig især til kommuner, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Om SØM-uddannelsen

Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens kompetencer og erfaringer med at  bruge modellen, anvende egne data og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle, der anvender eller påtænker at anvende SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.

Uddannelsen foregår som et online heldagsarrangement. På uddannelsen får du:

 • introduktion til SØMs beregningsramme og vidensdatabase
 • mulighed for at prøve SØM gennem en række cases
 • inspiration til, hvordan din organisation kommer godt i gang med SØM og forankrer modellen i den daglige praksis
 • indblik i andre kommuners erfaringer med SØM
 • inspiration til hvordan du kan anvende data fra din egen organisation i SØM
 • gode tips og tricks til hvordan du identificerer indsatser, der er egnede til SØM-beregninger 

Kommunale deltagere på SØM-uddannelsen har desuden mulighed for en halv dags supplerende sparring med Socialstyrelsen efter uddannelsen. Temaet for sparring kan fx være:

 • udvælgelse af egen beregningscase
 • sparring på en konkret beregning
 • anvendelse af egne data
 • hvordan formidler jeg min SØM-beregning til min organisation.

Praktiske oplysninger og tilmelding

SØM uddannelsen foregår i 2021 på følgende datoer:

 • 26. april 2021 kl. 9-15.30
 • 23. juni 2021 kl. 9-15.30
 • 9. november 2021 kl. 9-15.30 (OBS! Ny dato)

Uddannelsen er gratis. Indholdet vil være det samme på de tre kursusdage.

Læs mere og tilmeld dig her

Nyheden er opdateret 3. juni med angivelse af ny dato for efterårets kursus. Red.

Senest opdateret 03-06-2021

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her