Autisme og psykiske lidelser fylder i kommunerne

16-02-2021

Ny undersøgelse af Socialstyrelsen viser, at kommunerne bl.a oplever vækst i målgruppen af børn og unge med autisme og udfordringer i arbejdet med borgere med svære psykiske lidelser.

Hvor oplever kommunerne i særlig grad udfordringer på det specialiserede socialområde?

Det er blevet kortlagt af Socialstyrelsen i en ny undersøgelse, hvor der ses på både det specialiserede børne- og ungeområdet og det specialiserede voksenområde. Et uddrag af resultaterne er præsenteret i den netop offentliggjorte Socialpolitisk Redegørelse 2020.

Autisme og psykiske lidelser fylder mest

Undersøgelsen viser, at 46 pct. af kommunerne oplever generelle udfordringer med at kvalitetsudvikle sociale indsatser og metoder på det specialiserede børne- og ungeområde. Dette gør sig gældende for 33 pct. af kommunerne på voksenområdet. Hvad angår koordineringen og samarbejdet på tværs af sektorer oplever 38 pct. af kommunerne generelt udfordringer med dette på det specialiserede børne- og ungeområde, mens 33 pct. af kommunerne oplever udfordringer med koordinering og samarbejde på voksenområdet.

Flest kommuner (56 pct.) oplever udfordringer i arbejdet med børn og unge med autismespektrumforstyrrelser på det specialiserede børne- og ungeområde. Udfordringerne bunder særligt i, at målgruppen er i vækst, men kommunerne oplever også udfordringer i koordinationen og samarbejdet på tværs af forvaltninger og sektorer i forhold til målgruppen. Samtidig peger 70 pct. af kommunerne på udfordringer i forhold til, hvorvidt højt skolefravær skal håndteres med en særligt indsats på almenområdet eller en indsats efter serviceloven.

På det specialiserede voksenområde oplever flest kommuner (48 pct.) udfordringer i arbejdet med borgere med svære psykiske lidelser og hyppig kontakt til behandlingspsykiatrien, herunder særligt i forhold til samarbejdet med andre sektorer, bl.a. sundheds- og beskæftigelsessektoren. Mange kommuner oplever desuden udfordringer i arbejdet med borgere med flere komplekse problemstillinger, der skal håndteres samtidigt (46 pct.) og borgere med psykiske vanskeligheder og samtidig misbrug (45 pct.).

Undersøgelsen viser mange af de samme tendenser som VIVEs tidligere undersøgelser af kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Tæt samarbejde med kommunerne

En meget stor andel af landets kommuner har bidraget til undersøgelsen, og det glæder Socialstyrelsens direktør:

”Socialstyrelsen har et tæt samarbejde med kommunerne om udvikling af de sociale indsatser. Derfor er det meget værdifuldt med et systematisk overblik over de udfordringer, de oplever på socialområdet. Det øger vores chancer for at ramme rigtigt med nationale initiativer, der virker i praksis og hjælper de børn, unge og voksne, som har behov for støtte.” siger Ellen Klarskov Lauritzen.

Undersøgelsen forventes offentliggjort i sin helhed i foråret 2021, men allerede nu kan man altså få et indblik i resultaterne i Socialpolitisk Redegørelse 2020.

Hent Socialpolitisk Redegørelse 2020 på Social- og Ældreministeriets hjemmeside

Se ministeriets nyhed om Socialpolitisk Redegørelse 2020

Resultaterne fra Socialstyrelsens undersøgelse af kommunernes oplevede udfordringer på det specialiserede socialområde vil blandt andet indgå i grundlaget for at udvikle og udbrede sociale indsatser i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammerne.

Læs mere om programmerne

Senest opdateret 16-02-2021

Kontakt

Andreas Vestermark
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her