Årsrapport om menneskehandel 2020

11-05-2021

Center mod Menneskehandels årsrapport 2020 giver et indblik i et år, hvor coronapandemien har sat sine spor, og hvor udnyttelse online er i fokus. Trods lukkede grænser steg antallet af ofre – fra 64 i 2019 til 77 i 2020.

Indsatsen mod menneskehandel i 2020 har på flere måder været præget af coronapandemien. Center mod Menneskehandel har modtaget færre henvendelser på hotlinen, og der har også været afholdt færre samtaler med potentielle ofre. Alligevel – og trods lukkede grænser og omfattende restriktioner – har der været en stigning i antallet af personer, som er vurderet som ofre for menneskehandel fra 64 ofre i 2019 til 77 i 2020.

Tendenser og statisk er præsenteret i centrets årsrapport Menneskehandel i Danmark 2020. Arbejdet med ofre for menneskehandel og forskellige aktørers tiltag bliver også beskrevet bl.a. ved cases og interview. 

”Center mod Menneskehandel og andre vigtige aktører på området har mødt en del potentielle ofre – især blandt kvinder i prostitution – som har været i en meget sårbar og fastlåst position. Mange har haft svært ved at skaffe mad nok og andre livsfornødenheder. Samtidig står de typisk uden rejsedokumenter og er i dyb gæld til deres bagmænd,” fortæller leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemansen.

Flest ofre handlet til seksuel udnyttelse

Hovedparten af ofre for menneskehandel i Danmark i 2020 er handlet til seksuel udnyttelse. Det drejer sig om 45 ud af 77 ofre.

Der er også identificeret ofre, som er udnyttet til tvangsarbejde og til strafbare handlinger. Eksempler på tvangsarbejde er udnyttelse på en fiskekutter og forefaldende arbejde i byggeri og rengøring. Udnyttelse til strafbare handlinger har primært drejet sig om udnyttelse af personer til at begå tyveri og sælge stoffer.

For første gang i Danmark er der personer, som er vurderet som handlet til slaverilignende forhold. Fælles for dem har været, at de skulle stå til rådighed for bagmanden døgnet rundt og har været fysisk frihedsberøvet.

Bekæmpelse af menneskehandel online

Erfaringer både fra Danmark og internationalt peger på, at menneskehandel i stigende grad foregår online.

Fx sker rekruttering af ofrene nu hyppigere gennem websites, sociale medier, chatfora og onlinespil. Flere ofre har også fortalt om, hvordan de overvåges online via webcam eller GPS-funktionen på deres telefon. Nogle modtager trusler om deling af billeder eller videoer, hvor de udsættes for vold eller overgreb.

Center mod Menneskehandel har derfor etableret et netværk med fokus på bekæmpelse af menneskehandel online. Netværket består af en række myndigheder og private virksomheder med indgående viden om netadfærd og cyperkriminalitet. Netværket er en del af et større initiativ, der sætter fokus på bekæmpelse af menneskehandel online. Formålet er blandt andet at blive bedre til at finde ofre for menneskehandel og sikre, at de får mulighed for at komme fri af udnyttelsen og modtage tilbud som ofre for menneskehandel.

Årsrapporten kan downloades på cmm.dk og socialstyrelsen.dk og er desuden trykt i et begrænset oplag

Hent årsrapporten som pdf eller bestil trykt udgave

Fakta om Center mod Menneskehandel

  • Blev etableret i 2007 og er ansvarlig for at koordinere og udvikle den landsdækkende sociale indsats og indsamle og formidle viden om menneskehandel i Danmark.
  • Udreder og identificerer potentielle ofre for menneskehandel og tilbyder bistand, støtte og rådgivning til ofre for menneskehandel.
  • Er en del af Socialstyrelsen og refererer til ministeren for ligestilling.

 

Senest opdateret 11-05-2021

Kontakt

Trine Ingemansen
Leder af Center mod Menneskehandel

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her