Webinar: Stigmatiserering og afstigmatisering i socialpsykiatrien

28-10-2020

Landsindsatsen EN AF OS holder webinar den 10. november 2020 om stigmatisering og selvstigmatisering af borgere med psykiske vanskeligheder, og hvordan socialpsykiatrien kan være med til at gøre en positiv forskel.

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykiske lidelser og tilbyder nu et webinar, der retter sig særligt til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien.

Webinaret har fokus på, hvordan man som fagprofessionel kan støtte mennesker med psykiske lidelser i at håndtere omgivelsernes fordomme og undgå, at sygdommen bliver den overskyggende identitet for den enkelte.

Det er gratis at deltage i webinaret, der holdes den 10. november 2020 kl. 10 -12. Tilmeldingen foregår via EN AF OS’ hjemmeside:

Læs mere og tilmeld dig webinaret til socialpsykiatrien her

Ud over webinaret med fokus på socialpsykiatrien tilbyder EN AF OS to andre webinarer om stigmatisering. Det ene drejer sig særligt om unge og psykisk mistrivsel, mens det det andet er målrettet jobcentre.

Læs mere på hjemmesiden for EN AF OS

Partnerskabet bag EN AF OS

Socialstyrelsen indgår i partnerskabet bag EN AF OS, der blev nedsat i 2010. Partnerskabet omfatter også Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Psykiatrifonden, Psykiatrinetværket, Trygfonden og Komiteen for sundhedsoplysning.

 

Senest opdateret 28-10-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her