VISOs rådgivning er på vej tilbage til normalen

20-05-2020

Dele af VISOs aktiviteter er foregået digtalt den senere tid pga. coronavirus. Nu vender VISO gradvist tilbage til normale forhold.

For at mindske risikoen for smitte med coronavirus er nogle af VISOs rådgivningsaktiviteter foregået via digitale kanaler de sidste par måneder.

Nu vil VISOs rådgivning gradvist vende tilbage til normale forhold med institutionsbesøg, fysiske samtaler og møder.

Har du eller en kollega efterspurgt rådgivning hos VISO, kan I derfor snarest forvente en genoptagelse af aktiviteterne - naturligvis under iagttagelse af gældende sundhedsfaglige retningslinjer.

VISO-specialister, der kommer på anbringelsessteder og botilbud m.v. for at levere rådgivningsydelser, anses ikke som besøgende og følger derfor samme retningslinjer, som medarbejdere på disse institutioner.

Vi glæder os til igen at mødes med jer under mere normale forhold.

Kender du VISO?

VISO tilbyder gratis rådgivning til fagpersoner og borgere fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådgivningen kan fx dreje sig om:

  • Målgrupper
  • metoder og redskaber
  • kompensations- og støttemuligheder
  • processer i komplekse sager.

Kontakt VISO på 72 42 40 00 eller viso@socialstyrelsen.dk

Senest opdateret 20-05-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her