VISO rådgiver mere og mere

22-04-2020

Efterspørgslen på VISOs rådgivning stiger fortsat, og der er stor tilfredshed hos kommunerne. VISO igangsatte sidste år 2.065 rådgivningsforløb, og 94 pct. af kommunerne var tilfredse eller meget tilfredse. Læs mere i VISOs årsrapport for 2019, der også fortæller om VISOs seneste vidensarbejde.

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), der er en del af Socialstyrelsen, bliver brugt mere og mere. Der er stor efterspørgsel på VISOs ydelser, og tilfredsheden med rådgivningen er høj.

Det fremgår af årsrapporten for 2019, som netop er udsendt. Rapporten giver et overblik over VISOs aktiviteter i det forgangne år.

VISO primære opgave er at bistå kommuner, borgere og tilbud med gratis, vejledende specialrådgivning i de mest komplicerede sager på social- og specialundervisningsområdet. Det sker bl.a. gennem et leverandørnetværk, som aktuelt består af 110 leverandører.

Stigende efterspørgsel og stor tilfredshed

VISO modtog 5.545 henvendelser og igangsatte 2.065 rådgivningsforløb i 2019. Det er 818 flere henvendelser end året før svarende til en stigning på 18 pct., og 238 flere rådgivningsforløb svarende til en stigning på 13 pct.

Tilfredsheden er også stor. I den seneste rundspørge i kommunerne var 94 pct. af respondenterne tilfredse eller meget tilfredse med rådgivningsforløbene, 91 pct. mener, at forløbene bidrager til at skabe den ønskede forandring, og 96 pct. tilkendegiver, at de vil anbefale VISO til andre. 

Der har især været en stigende efterspørgsel efter rådgivning om depression, skolevægring, kognitive forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og seksuelle overgreb. På grund af den generelle stigende efterspørgsel har VISO gennemført et nyt udbud på voksenområdet og indgået 20 supplerende aftaler fordelt på 13 forskellige leverandører. Det er fortsat borgere med autisme, udviklingshæmning og/eller udadreagerende adfærd, der oftest indgår i rådgivningsforløbene.

Nogle respondenter ønsker, at VISO bliver bedre til at fortælle, hvilke ydelser der tilbydes, og at VISO kan sætte rådgivningsforløb hurtigere i gang. Der er også ønsker om, at VISO gennemfører korte og intensive forløb, at VISO kan tilbyde mere fleksible ydelser og levere mere sparring i telefonrådgivningen. VISO har taget forskellige initiativer for at kunne imødekomme ønskerne.

Viden om unge med autisme og børn med handicap

VISO indsamler og formidler løbende viden om målgrupper og metoder mv., der kan understøtte rådgivningen og den sociale praksis i kommunerne, og har udført flere vidensprojekter i 2019.

De seneste år har VISO fået flere henvendelser om unge voksne med autisme, som isolerer sig socialt. VISO har derfor udarbejdet et inspirationshæfte til fagfolk om autisme og social isolation og formidlet viden om metoder og praksis på området på temadage.

Se temahæfte om autisme og social isolation

VISO har også opdateret sit vejlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere i kommunerne, så det afspejler den nye sagsproces i forbindelse med adoption uden samtykke, jf. den ændrede lovgivning pr. 1. juli 2019. 

Se materialet om adoption uden samtykke

Hent VISOs årsrapport 2019

Senest opdateret 22-04-2020

Kontakt

Maria Kreutzmann Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her