VISO indgår nye kontrakter med leverandører på børne-, unge- og specialundervisningsområdet

07-05-2020

VISO har nu valgt nye leverandører af specialrådgivning og udredning på børne, unge- og specialundervisningsområdet. Der indgås kontrakter med 54 leverandører.

Socialstyrelsens udbud af VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på børne-, unge- og specialundervisningsområdet er nu afsluttet. Der blev modtaget i alt 134 tilbud fordelt på otte udbud med tilhørende delaftaler.

VISO indgår 93 nye delkontrakter med i alt 54 leverandører, der fremover skal levere ydelser på ét eller flere af de udbudte målgruppeområder, og  er dermed dækket ind i forhold til de opgaver og den volumen, der blev udbudt.

De nye kontrakter træder i kraft den 1. august 2020 og løber til udgangen af juli 2025.

Se den samlede liste af VISO-leverandører

Vi følger alle VISOs områder tæt for at sikre den fornødne fleksibilitet i leverandørfeltet, så vi til enhver tid kan imødekomme efterspørgslen. Hvis der skulle vise sig behov, som ikke er dækket af leverandørnetværket, vil der blive fulgt op med nye udbud.

Læs mere om udbud i VISO her

Kender du VISO?

VISO tilbyder gratis rådgivning til fagpersoner og borgere fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådgivningen kan fx dreje sig om:

  • Målgrupper
  • metoder og redskaber
  • kompensations- og støttemuligheder
  • processer i komplekse sager.

Kontakt VISO på 72 42 40 00 eller viso@socialstyrelsen.dk

Senest opdateret 07-05-2020

Kontakt

Rikke Søndergaard

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her