Virtuel konference: Voksenudredningsmetoden 2.0

18-06-2020

Vær med 14. september 2020, når den reviderede Voksenudredningsmetode og Fælles Faglige Begreber præsenteres på en virtuel konference. VUM 2.0 skal bidrage til, at sagsbehandlingen for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet.

Socialstyrelsen lancerer sammen med Kommunernes Landsforening (KL) den nye udgave af Voksenudredningsmetoden – VUM 2.0. og digtaliseringsprojektet Fælles Faglige Begreber. Det sker på en virtuel konference den 14. september. Præsentationen skulle oprindelig have fundet sted på Nyborg Strand i foråret, men konferencen blev aflyst pga. coronasituationen. 

VUM er en metode til sagsbehandling i forhold til voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, og den understøtter alle faser i sagsforløbet fra sagsåbning til opfølgning på den sociale indsats. Metoden giver systematik og ensartethed i sagsbehandlingen, ligesom den understøtter kvaliteten og lovmedholdeligheden. Metoden blev oprindelig udviklet i perioden 2009-11 og bruges i dag i langt de fleste af landets kommuner.

Formålet med Fælles Faglige Begreber er bl.a. at understøtte en styrket dokumentations- og samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed og skabe bedre data, der kan give viden om resultaterne af de socialfaglige indsatser.

Læs om Fælles Faglige Begreber på KLs hjemmeside

Sådan er VUM 2.0

Revisionen af VUM har haft til formål at sikre, at metoden fortsat er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god socialfaglig kvalitet i den kommunale sagsbehandling.

Den reviderede udgave af VUM bygger på den aktuelt bedste viden på sagsbehandlingsområdet og Fælles Faglige Begreber, og adresserer derudover en række aktuelle udviklingstendenser på det sociale område:

  • krav om højere kvalitet i sagsbehandlingen og bedre retssikkerhed for borgerne
  • øget fokus på en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang
  • stærkere inddragelse af borgeren og borgerens eget perspektiv
  • fokus på borgerens ressourcer samt ønsker og mål for fremtiden
  • en mere sammenhængende og helhedsorientereret sagsbehandling og indsats
  • bedre og mere anvendelige data om den enkelte borgers progression og udvikling.

På dagen vil der blandt andet være en præsentation af de nye elementer i VUM og oplæg om metodens recovery- og rehabiliteringsunderstøttende elementer.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at deltage i den virtuelle konference, men forhåndstilmelding er nødvendig og skal ske senest 10. september 2020.

Alle tilmeldte vil have mulighed for at deltage gennem et link, som sendes på mail på konferencedagen den 14. september 2020. Livestreamingen kan tilgås fra kl 8.30, dvs. en halv time inden konferencen starter.

Alle, der var tilmeldt den aflyste konference, skal tilmelde sig igen for at kunne modtage linket.

Konferencen henvender sig til fagpersoner, der til dagligt arbejder med målgruppen, VUM eller Fælles Faglige Begreber.
Materialet til VUM 2.0, herunder metodehåndbogen, vil være tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside efter konferencen.

BEMÆRK

Linket til konferencen vil blive sendt ud til den mailadresse, som du registrerer gennem tilmeldingssiden. Du bedes derfor sikre dig, at du skriver adressen korrekt.

Modtager du ikke en bekræftelse kort efter, at du har tilmeldt dig, kan det skyldes en fejl i den registrerede mailadresse. Vi beder dig i givet fald kontakte Socialstyrelsen.

Se programmet og tilmeld dig til VUM-konferencen

 

 

Senest opdateret 18-06-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her