Vær med i Socialstyrelsens to nye netværk på børne- og ungeområdet

11-06-2020

Har I et udviklingsarbejde i gang for at styrke kommunens indsats for udsatte og anbragte børn og unge? Og vil I have ny viden og sparre med andre kommuner om udviklingen? Så vær med i et - eller begge af Socialstyrelsens to nye temanetværk om familiebehandling og støtte til forældre til anbragte børn og unge.

Mange kommuner er interesserede i at udvikle deres arbejde til gavn for de mest udsatte familier; børn og unge, der er anbragt - eller som står på kanten af en anbringelse – og deres forældre.

Socialstyrelsen vil gerne understøtte jeres udviklingsarbejde og etablerer derfor to temanetværk, der er åbne for alle kommuner. Det ene netværk har særligt fokus på styrket familiebehandling til de mest udsatte familier – det andet på støtte til forældre til anbragte.

Deltagelse i netværkene giver jer mulighed for:

  • Inspiration til jeres eget udviklingsarbejde med at styrke udsatte og anbragte børn og unges opvækst, trivsel og udvikling.
  • Videndeling og oplæg mellem deltagerkommuner med fokus på udviklingen af egne indsatser.
  • Ny viden på området gennem oplæg fra relevante fagfolk.
  • Indblik i erfaringerne fra Socialstyrelsens aktuelle projektarbejde med familiebehandling og støtte til forældre til anbragte børn og unge.

Praktiske oplysninger

Det vil være gratis for alle kommuner at deltage i de to temanetværk, men der gives ikke økonomisk støtte. Det er en betingelse for deltagelse, at kommunen er i gang med et udviklingsarbejde inden for det område, netværket har fokus på.

Begge netværk henvender sig primært til ledere, som er ansvarlige for udvikling og drift inden for kommunens specialiserede børneområde. Det kan også være relevant, at centrale udviklings- og myndighedsmedarbejdere deltager. Hver kommune kan deltage med i alt to til tre personer i hvert netværk.

Tilmelding til netværk om styrket familiebehandling til de mest udsatte familier

Tilmelding til netværk om støtte til forældre til anbragte

Tilmeldingen til begge netværk skal ske senest d. 1 september 2020.

En kommune kan godt deltage i begge netværk. Det forventes, at kommunen kort beskriver, hvordan der arbejdes med udviklingen af området.

Begge forløb afvikles med ét netværksmøde i 2020, to netværksmøder i 2021 og to netværksmøder i 2022. Første møde i netværket om støtte til forældre til anbragte bliver afholdt den 2. november 2020. Det første møde i netværket om styrket familiebehandling til de mest udsatte familier bliver afholdt den 12. november 2020.

Begge møder foregår i Socialstyrelsens lokaler i Odense. Deltagende kommuner vil selv skulle bidrage med input og mindre oplæg undervejs. Vi glæder os til at mødes i Socialstyrelsens lokaler i Odense til fem gode faglige dage.

Baggrund for de to temanetværk

Socialstyrelsen igangsætter de to temanetværk på baggrund af den store interesse, kommunerne viste for at være med til at modne konkrete indsatser i de to projekter ”Styrket familiebehandling i udsatte familier” og ”Målrettet støtte til forældre hvis barn eller ung er anbragt” (projektperiode 2019-2022). Begge puljer blev udmeldt i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP).

Læs mere om de to projekter og BUIP:

Projektet Styrket familiebehandling i udsatte familier

Projektet Målrettet støtte til forældre hvis barn eller ung er anbragt
Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet

 

Senest opdateret 11-06-2020

Kontakt

Iben Attrup Nielsen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her