Udviklingshæmning og demens – nyt tema på Vidensportalen

15-06-2020

Borgere med Downs syndrom er i stor risiko for at blive ramt af demens – og i en tidlig alder. Men symptomerne kan være svære at skelne fra borgernes medfødte funktionsnedsættelser. Vidensportalens nye tema præsenterer en række artikler om udviklingshæmning og demens og sætter fokus på den svære opsporing.

Borgere med udviklingshæmning kan ligesom alle andre udvikle demens.

Det kan være vanskeligt at skelne demenssymptomer fra de funktionsnedsættelser, borgerne i forvejen har, men vi ved, at især borgere med Downs syndrom er i særlig risiko for både at få demens og for at få det i en tidlig alder: Allerede i 45-50-årsalderen menes halvdelen at have demens, mens andelen af demente når op omkring 75-90 pct. blandt dem, der bliver 65 år gamle.

De markante tal hænger sammen med, at det ekstra kromosom, disse borgere har, er koblet til udviklingen af Alzheimers.

I takt med at borgere med Downs syndrom og andre former for udviklingshæmning lever længere, stiger forekomsten af demens i målgruppen.

Det har medført et øget behov for, at fagprofessionelle både har værktøjer til at opspore demens hos borgere med udviklingshæmning og generel viden om området.

Artikler og redskaber

Socialstyrelsens nye tema på Vidensportalen, Udviklingshæmning og demens, præsenterer i en række artikler forskellige fakta og problemstillinger i relation til området, bl.a. om opsporing og udredning, relevante hjælpemidler, den palliative indsats samt risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Desuden beskrives to konkrete redskaber til opsporing og udredning, Vurderingsskema til observation af demens og Adaptiv demensscreening:

Vurderingsskema til observation af demens

Vurderingsskema til observation af demens, der tidligere er kendt som Trinvoldsskemaet, er et redskab, der er specifikt udviklet til observation og vurdering af demens hos borgere med udviklingshæmning.

Vurderingsskemaet bruges til systematisk at dokumentere ændringer i borgerens adfærd og fald i funktionsniveau. For at kunne dokumentere ændringer i adfærden kræver det, at der er foretaget vurderinger, før funktionstabet sker. Derfor anbefales det, at skemaet anvendes halvårligt, fra borgeren er 40 år. Vurderingsskemaet tager 10-20 minutter at udfylde.

Skemaet skal udfyldes af fagprofessionelle med et indgående kendskab til borgerens tidligere og nuværende situation, for at de kan vurdere ændringer i adfærden. Observationerne, der dokumenteres med skemaet, danner grundlag for tilrettelæggelsen den sundhedsfaglige og pædagogiske indsats.

Læs artiklen om Vurderingsskema til observation af demens på Vidensportalen

Adaptiv demensscreening

Adaptiv demensscreening bruges til at screene for Alzheimers hos voksne med udviklingshæmning, herunder Downs syndrom. Redskabet kan ikke stå alene i forhold til en egentlig diagnosticering, men hjælper med at afsløre tegn på funktionstab og kan gå forud for en udredning for Alzheimers sygdom.

Redskabet består grundlæggende i et skema, der skal udfyldes af to omsorgspersoner, som har et godt kendskab til borgeren. Udfyldningen tager 10-15 minutter og kræver ingen specifik oplæring. Efterfølgende omregnes borgerens svar til en score, der viser, om en egentlig udredning skal igangsættes. Målinger har vist, at redskabet har en præcision på 92 pct.

Adaptiv demensscreening findes i en svensk og en norsk oversættelse.

Læs artiklen om adaptiv demensscreening på Vidensportalen

Få et overblik over hele temaet på Vidensportalen

 

 

Senest opdateret 18-06-2020

Følg med på Vidensportalen

Hold dig ajour, når temaer publiceres eller opdateres på Vidensportalen

Få Vidensportalens nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her