Udbud: Viden om handicap og beskæftigelse

29-04-2020

En ny platform skal give nem adgang til målrettet viden om handicap og beskæftigelse. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udarbejde, samle og strukturere viden til platformen om, hvordan personer med handicap bedst muligt støttes i arbejdslivet. Tilbudsfrist: 27. maj 2020.

Nem adgang til viden om handicap og beskæftigelse efterspørges af både private og offentlige arbejdspladser, handicaporganisationer og jobcentre, da det ses som en vigtig forudsætning for, at flere mennesker med handicap kan få den rigtige hjælp og støtte.

Viden om specifikke handicapgruppers støttebehov og muligheder i arbejdslivet er imidlertid fragmenteret og svær at finde frem til. Der mangler også viden om, hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at sikre, at flere personer med handicap kan komme til at spille en aktiv og ligeværdig rolle på arbejdsmarkedet.

Den udbudte opgave

Opgaven, som Socialstyrelsen ønsker løst, består i at udvikle, udarbejde, samle og strukturere viden om, hvordan personer med specifikke handicap bedst muligt støttes i arbejdslivet på tværs af beskæftigelses- og socialområdet.

Denne viden skal bruges til et kommende website, der skal være med til at synliggøre, at personer med handicap udgør en ressource på arbejdsmarkedet.

Opgaven består af to delopgaver:

  • Delopgave 1: Udarbejdelse, samling og strukturering af viden til vidensplatform om specifikke handicapgrupper og beskæftigelse
  • Delopgave 2: Udvikling og indsamling af viden om velfærdsteknologiske løsninger, herunder udarbejdelse af en kortlægning/analyse, et feltstudie og en guide.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 3.100.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra juli 2020 til juni 2021.

Tilbudsfristen er 27. maj 2020.

Der skal søges via EU-Supplys digitale udbudssystem.

Yderligere oplysninger om udbuddet

Senest opdateret 29-04-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her