Udbud: Rådgivningsfunktion på BPA-området

12-10-2020

Rådgivningsfunktionen til borgere, der har en hjælpeordning efter §§ 95 og 96 serviceloven (BPA), skal videreføres. Socialstyrelsen udbyder opgaven, som også omfatter drift af websitet bpa-arbejdsgiver.dk. Tilbudsfrist: 12. november 2020.

Borgere, der har en betydelig og varig funktionsnedsættelse, som medfører et omfattende behov for hjælp, kan være berettiget til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96. Hjælpeordningen indebærer, at borgeren fungerer som arbejdsleder og som udgangspunkt også arbejdsgiver i forhold til hjælperne.

Det kræver en stor indsats af borgeren, men også af hjælperne, at få arbejdsgiver/arbejdstager-relationen i en hjælpeordning til at fungere efter intentionen, idet der er tale om særlige arbejdspladser, hvor arbejdet hovedsageligt udføres i arbejdsgivers eget hjem og evt. på dennes uddannelsessted eller arbejdsplads.

Der blev derfor etableret en særlig rådgivningsfunktion i 2009 til borgere med en BPA-ordning. Rådgivningsfunktionen er værdsat af borgerne og har positiv betydning i forhold til konfliktløsning i ansættelses- og samarbejdsforholdet.

Socialstyrelsen udbyder nu opgaven med at videreføre rådgivningsfunktionen.

Den udbudte opgave

Opgaven, som Socialstyrelsen ønsker løst, består i at yde personlig rådgivning til borgere med en BPA-ordning. Dels om arbejdsmiljø og ansættelsesretlige spørgsmål, dels om virksomhedsoverdragelse og indgåelse af kontrakt, hvis borgeren vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret.

Leverandøren skal desuden stille viden og information til rådighed på bpa-arbejdsgiver.dk om lovgivning samt praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med funktionen som arbejdsgiver og arbejdsleder.

Se evt. websitet bpa-arbejdsgiver.dk

Den udbudte opgave består således i to delopgaver:

  • Delopgave 1: Yde personlig rådgivning til borgere, der henvender sig telefonisk, skriftligt eller ved fysisk fremmøde
  • Delopgave 2: Varetage drift, vedligeholdelse, opdatering og udvikling af bpa-arbejdsgiver.dk

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 2.550.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra 1. januar 2021 til 31. december 2023.

Tilbudsfristen er 12. november 2020 kl 23.59.

Der skal søges via EU-Supplys digitale udbudssystem.

Læs mere om udbuddet om rådgivningsfunktionen

 

 

Senest opdateret 12-10-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her