Udbud: Kursuskatalog for socialpsykiatrien

06-04-2020

Et nyt kursustilbud skal give socialpsykiatrien mulighed for at udvikle egen praksis gennem tilegnelse af ny viden om recovery og rehabilitering. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle, afholde og administrere kurserne. Tilbudsfristen er den 27. maj 2020.

Socialstyrelsen udbyder en række opgaver i forbindelse med en samlet gruppe kurser, kaldet Kursuskatalog for socialpsykiatrien. Udbuddet er en del af det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien, som skal bidrage til udvikling og omstilling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering.

Det samlede initiativ skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien gennem seks delinitiativer, der indbyrdes supplerer og understøtter hinanden. Det fælles afsæt for alle seks delinitiativer er at samle den aktuelt bedste viden, der findes på socialpsykiatriområdet, og gøre denne viden tilgængelig.
Læs det samlede initiativ "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien"

Kursuskatalog for socialpsykiatrien skal bestå af en række kurser - af forskellig karakter og omfang - som kommunerne kan rekvirere til efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere. Der skal desuden tilbydes rådgivning i strategisk kompetenceudvikling inden for socialpsykiatrien. Kurserne skal formidle aktuelt bedste viden inden for en række centrale temaer og skal desuden give de socialpsykiatriske tilbud mulighed for at udvikle egen praksis med udgangspunkt i denne viden.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af 11 delopgaver, der rummer udvikling, afholdelse og administration af kurserne samt rådgivning i strategisk kompetenceudvikling. Socialstyrelsen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør på hver delopgave. Den samme leverandør kan evt. byde på flere delopgaver.

  • Delopgave 1-9: Udvikling og afholdelse af kurser 2020-22
  • Delopgave 10: Rådgivning vedr. strategisk kompetenceudvikling 2020-22
  • Delopgave 11: Kursusadministration 2020-22.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 26,5 mio. kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra juni 2020 til december 2022.

Tilbudsfristen er d. 27. maj 2020 kl. 12.00

Der skal søges via EU-Supply´s digitale udbudssystem.

Læs mere om udbuddet, herunder de enkelte delopgaver

Senest opdateret 06-04-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her