Udbud: Evaluering og monitorering af projekt til udsatte unge

30-11-2020

Et nyt initiativ skal styrke en helhedsorienteret tilgang til udsatte unge, der er på kanten af uddannelse og beskæftigelse. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere og projektunderstøtte initiativet. Tilbudsfrist: 11. januar 2021.

Den helhedsorienterede tilgang til udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse skal styrkes. Socialstyrelsen udbyder i den forbindelse en evaluerings- og monitoreringsopgave, som også omfatter juridisk bistand og vejledning til partnerskabskommunerne i projektet.

Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil indgå i et partnerskab med 2-4 kommuner om at udvikle og styrke en ungeindsats.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består i to hovedopgaver:

  1. At evaluere indsatsen ’Styrket og helhedsorienteret tilgang til unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse´ og bidrage med evalueringsviden til modningsprocessen
  2. At yde projektunderstøttelse til projektet i form af juridisk bistand, samt sørge for rammer for undervisningsaktiviteter for projektkommunerne.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 4,4 mio. kr.

Kontraktperioden løber fra februar 2021 til og med december 2023.

Tilbudsfristen er 11. januar 2021 kl 12.00.

Der skal søges via EU-Supplys digitale udbudssystem.

Få flere oplysninger om udbuddet

 

 

Senest opdateret 30-11-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her