Tumit – en håndholdt indsats for udsatte grønlændere

02-07-2020

Socialt udsatte grønlændere i Danmark kan være ekstra udfordret på grund af sproglige og kulturelle barrierer. Socialstyrelsen har beskrevet tilbuddet Tumit, der skal give deltagerne viden om det danske samfund og styrke evnen til at mestre eget liv.

Hvordan får man et sted at bo? Hvad gør man, hvis har brug for at komme til lægen, og hvordan får man adgang til sin digitale post? Hvad kan kommunen hjælpe med, og hvem skal man spørge?

Det er nogle af de særlige udfordringer, som socialt udsatte grønlændere, der flytter til Danmark, kan opleve, fordi de ikke har samme kendskab til det danske offentlige system og deres rettigheder og muligheder som andre socialt udsatte. Desuden kan der være sproglige barrierer, som gør det svært at benytte det offentlige system i Danmark.

Tumit – håndholdt indsats i trygt fællesskab

Baggrunden for Tumit er de særlige udfordringer og barrierer, udsatte grønlændere i Danmark møder. Tilbuddet er målrettet udsatte grønlændere, der ikke er i beskæftigelse eller uddannelse, og yder håndholdt og individuelt tilrettelagt støtte i et trygt fællesskab, så de bedre kan mestre hverdagen. Indsatsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Det Grønlandske Hus i Odense og Odense Kommune.

Tumit skal bane vejen for, at deltagerne opnår større effekt af sociale indsatser og er motiverede for at skabe positive forandringer i deres liv - og dermed også gøre vejen til uddannelse eller job kortere.

Konkret arbejdes der gennem samtaler og gruppebaserede aktiviteter med at give deltagerne viden om det danske offentlige system og sundhedsvæsen samt kultur og samfund i bred forstand. Det kan fx være praktisk støtte og vejledning efter at være flyttet til Danmark, henvisning til gældsrådgivning, brobygning til sundhedsvæsenet eller sikre kendskab til pligter og rettigheder i det danske beskæftigelsessystem. 

Lovende elementer i Tumit

Socialstyrelsen har anvendt redskabet ”Lovende praksis” til at beskrive Tumit. ”Lovende praksis” er et begreb, der dækker over sociale indsatser, som ikke har en dokumenteret effekt, men som alligevel har en særlig god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne. Der er identificeret 11 elementer, som har betydning for, om praksis er lovende. Tumit scorer især højt på elementerne ”Beskrivelse”, ”Opfølgning” og ”Relationelt samarbejde”:

  • Beskrivelse
   Det er i høj grad beskrevet, hvad praksis består i, og beskrivelsen er tilstrækkelig fyldestgørende til, at andre tilbud og fagpersoner vil kunne forstå, hvad praksis indebærer. Tilsvarende er målgruppen og medarbejdernes faglige baggrund og kompetencer beskrevet.
 • Opfølgning
  Aktiviteterne tilpasses løbende deltagernes behov og ønsker. Der arbejdes med en anerkendende og motiverende tilgang, hvor der er fokus på borgerens styrker og successer og udbytte af at deltage.
 • Samarbejde
  Der er ansat en inklusionsmedarbejder, der taler grønlandsk og har indblik i grønlandsk samfund og kultur. Medarbejderne oplever, at det har stor betydning for det relationelle samarbejde med deltagerne, at de møder forståelse for deres baggrund.
  På det organisatoriske plan er der et formaliseret samarbejde mellem Det Grønlandske Hus i Odense og Odense Kommune, og der samarbejdes løbende på både medarbejder- og lederniveau om støtten til hver enkelt deltager og om organiseringen.

Hvad er lovende praksis?

Del af strategien for udsatte grønlændere i Danmark

Tumit er ét ud af en række tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark. Kun få af disse tilbud er dog systematisk beskrevet.

Arbejdet med at beskrive lovende praksisser for socialt udsatte grønlændere er sat i gang som led i ”Fortsættelsen af strategien for udsatte grønlændere i Danmark” (Satspuljeaftalen 2017-20). Formålet med beskrivelserne er at udbrede gode erfaringer med et givent tilbud til andre kommuner eller organisationer. 

Hent udgivelsen: Beskrivelse af Tumit ud fra redskabet lovende praksis

Læs om Tumit og Det Grønlandske Hus i Odense

 

 

 

Senest opdateret 02-07-2020

Kontakt

Nicklas Petersen Abild
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her