To høringer vedr. børn og unge med høretab

08-10-2020

Er I leverandører, aktører eller af andre grunde interesseret i børn og unge med høretab? Så har I nu mulighed for at bidrage med høringssvar til et ny vidensprojekt og et udbud om VISO-ydelser til målgruppen.

Socialstyrelsen har den 8. oktober 2020 igangsat to høringer vedr. børn og unge med høretab og inviterer alle med interesse for området til at deltage. Der kan afgives høringssvar frem til og med den 2. november om udbudsmaterialet og frem til og med den 19. november om vidensprojektet. Begge høringer er skriftlige.

Høring om VISO-ydelser

Socialstyrelsen annoncerer medio november et udbud om VISO-ydelser til børn og unge (0-17 år) med høretab. Udbuddet vil omfatte rådgivning, udredning, vidensarbejde, kurser og materialeproduktion.

Potentielle leverandører og andre interesserede er velkomne til at give input til udbudsmaterialet, der nu er sendt i høring. Det endelige udbudsmateriale forventes at blive annonceret i november 2020.

Der er i høringsfasen mulighed for at kommentere følgende materiale:

  • Ydelsesbeskrivelse
  • Skabeloner for CV
  • Metoder/tilgange

VISO har blandt andet til opgave at tilvejebringe og koordinere udviklingen af de nævnte specialrådgivningsydelser mv. (KaS) til børn og unge med høretab. VISO planlægger at udbyde ydelserne på en kontrakt.

Høring om vidensprojekt

VISO har indgået aftale med VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) om et vidensprojekt om børn og unge med høretab.

Projektet skal tilvejebringe viden, der relaterer sig til børn og unge med høretab samt en endnu ikke fastlagt tematik i relation til målgruppen som fx skolegang, fritid eller familieliv.

Aktører på området og andre med interesse for sagen kan via den høring, der nu er igangsat, komme med input til,  hvilken problemstilling ud over høretabet, som vidensprojektet skal have fokus på.

VISO ønsker med projektet at få viden om virksomme socialfaglige indsatser til målgruppen, lovende praksis i relation til målgruppen og virksomme elementer i et rådgivningsforløb i VISO om målgruppen til gavn for fagprofessionelle og borgere.

Projektet skal endvidere bidrage til den landsdækkende koordinering og udvikling af viden på området.

Projektet påbegyndes den 1. oktober 2021.

Læs mere om begge høringer, og hvordan du afgiver høringssvar

Senest opdateret 08-10-2020

Kontakt

Randi Lykou Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her