Temamøder: Forebyg voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger

10-09-2020

Forstå baggrunden for voldsom adfærd hos borgere med fx psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug – og lær at forebygge konflikter gennem neuropædagogik. Grundet stor efterspørgsel tilbyder Socialstyrelsen igen temamøder om tryghed og trivsel på botilbud.

Socialstyrelsen holder løbende arrangementer om, hvordan man kan fremme tryghed og trivsel på botilbud og dermed forebygge voldsomme episoder. Det sker med udgangspunkt i de nationale retningslinjer, som styrelsen offentliggjorde i december 2017.

Se udgivelsen: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse (2017)

Nu inviterer Socialstyrelsen igen til tre temamøder med psykolog Steen Guldager, der er specialiseret i psykologisk og social udredning og rådgivning i komplekse sager. Socialstyrelsen afholdt sidste år tre tilsvarende møder, der hurtigt blev overtegnet. Derfor tilbydes de nu igen.

Det kan I opleve på temamøderne

Der er ofte en grund til, at der opstår konflikter og udadreagerende adfærd hos borgere med særligt komplekse problemstillinger. Årsagen kan for eksempel være afhængighed af rusmidler.

På temamøderne vil Steen Guldager sætte fokus på at forstå situationen og personen bag adfærden. Der kan eksempelvis være tale om, at borgeren har større problemer med hukommelse og opmærksomhed, end medarbejderen ved, og det kan betyde, at kravene til borgeren bliver større, end vedkommende kan honorere. Her kan en enkel, kompenserende neuropædagogik være med til at forebygge konflikter

Deltagerne får desuden en generel introduktion til retningslinjerne og vil også høre om, hvordan de ved hjælp af implementeringsredskaber konkret kan arbejde med at styrke trivslen og trygheden for både borgere og medarbejdere på jeres tilbud.

Arrangementerne foregår i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Programmet er ens de tre dage, så man kan melde sig til der, hvor det passer bedst i kalender og geografi.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingen foregår via SUS’ hjemmeside, hvor man også kan se tilmeldingsfristerne og det fulde program for arrangementerne.

Temamøderne holdes i København den 21. oktober, i Aarhus den 3. november og i Odense den 18. november, alle dage kl. 13.00 -16.00. Det koster 150 kr. at deltage.

Program og tilmelding til temamøderne

Senest opdateret 14-09-2020

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her