Temadag om værgemål

01-10-2020

Få ny viden om brug af værgemål for borgere med hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred. Taskforce – Handicap inviterer til en virtuel temadag den 29. oktober 2020.

Taskforce – Handicap afholder en virtuel temadag om værgemål den 29. oktober 2020. Her sætter vi fokus på centrale dele af sagsbehandlingen i forbindelse med etableringen af værgemål for voksne borgere med hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred.

Det kan du opleve på temadagen

Personer med hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred kan være ude af stand til at træffe beslutninger om deres økonomi eller personlige forhold. Værgemålsloven giver mulighed for, at en person i denne livssituation tildeles en værge, der træffer beslutninger for dem. En værge kan for eksempel være en nær pårørende, der varetager et eller flere af personens anliggender.

Temadagen sætter fokus på tildeling af værgemål, herunder de forskellige typer af værgemål og betingelserne for etableringen af et værgemål.

På dagen vil der være oplæg fra Ankestyrelsen og Familieretshuset om værgemål for personer, som har behov for det. Derudover sættes der fokus på den inddragelse af borgeren og de pårørende, der skal ske forud for, at der søges om værgemål. Her er der først et oplæg fra Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), inden vi runder dagen af med et oplæg om kommunale erfaringer med udredning.

Praktiske oplysninger

Temadagen er for dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator, udviklingskonsulent eller sagsbehandler på myndighedsområdet.

Det er gratis at deltage og tilmeldingsfristen er den 26. oktober. Der kan maks. deltage to personer pr. kommune.

Se programmet og tilmeld dig temadagen

Link til deltagelsen sendes ud senest kl. 12.00 dagen inden afholdelse af temadagen.

Vær venligst opmærksom på, at linket til temadagen sendes til den mailadresse, som du registrerer gennem tilmeldingssiden.

Modtager du ikke et link, kan det skyldes en fejl i den registrerede mailadresse, eller at mailen med linket er havnet i din mappe med uønsket post. Vi beder dig i givet fald kontakte fuldmægtig Samuel Nielsen på samn@socialstyrelsen.dk eller mobil 41 93 24 37.

Om Taskforcen på Handicapområdet

Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforce – Handicap afholder to gange om året regionale temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandlingen på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne korte formidlings- og læringsforløb og længerevarende analyse- og udviklingsforløb, der kan søges på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om Taskforce – Handicaps tilbud til kommunerne

(Redigeret den 19. oktober: Tilmeldingsfristen er rettet fra den 20. oktober kl. 12.00 til den 26. oktober)

Senest opdateret 19-10-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her