Styrk sagsbehandlingen på handicapområdet

15-01-2020

Er I som kommune interesseret i at få hjælp til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på handicapområdet? Så har I mulighed for at ansøge Socialstyrelsens Taskforce - Handicap om et analyse- og udviklingsforløb. Ansøgningsfristen er den 27. februar 2020.

Taskforcen tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling på børnehandicap - eller voksenhandicapområdet. Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Et analyse- og udviklingsforløb varer samlet to år.

Med et Taskforce - Handicapforløb kan kommunen forvente at få:

  • et klart billede af styrker og udfordringer for kommunens samlede sagsbehandling på området for børn eller voksne med handicap
  • konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen ved hjælp af redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden i et udviklingsforløb.

Analyse- og udviklingsforløbet har både fokus på kommunens konkrete sagsbehandling, retningslinjer samt den faglige ledelse og organisering af handicapområdet i kommunen.

Læs mere om taskforcen og find ansøgningsskemaet og -vejledningen

Ny frist

Ansøgningsfristen var oprindelig 27. februar, men er forlænget til 17. marts 2020

 
Nyheden er opdateret 5. marts 2020 med oplysning om forlænget ansøgningsfrist.
 
Senest opdateret 05-03-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her