Styrk sagsbehandlingen i børnesager

22-10-2020

Vil I gerne udvikle jeres sagsbehandling for børn og unge? Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen med udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer og potentialer. Ansøgningsfrist: 1. december 2020.

En sagsbehandling af høj kvalitet er afgørende for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte.

Vil I gerne udvikle jeres sagsbehandling, så overvej at søge om et længerevarende forløb med Task Forcen på børne-og ungeområdet.

Vi har allerede samarbejdet med 26 kommuner om et analyse- og udviklingsforløb og tilbyder nu igen hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, viden og sparring.

Hvad sker der i et forløb med Task Forcen?

I et Task Force-forløb er der fokus på, hvordan I som kommune kan styrke og udbrede velfungerende elementer i sagsbehandlingen til en hverdagspraksis, der gælder på det samlede myndighedsområde.

Som en del af forløbet gennemfører Task Forcen en grundig analyse af kommunens praksis på sagsbehandlingsområde for udsatte børn og unge. Analysen baseres bl.a. på en gennemgang af udvalgte sager og interviews med myndighedssagsbehandlere, ledere og samarbejdsparter. og Der er fokus på både styrker og udfordringer.

På baggrund af analysen understøtter Task Forcen kommunen i at udarbejde en udviklingsplan for sagsbehandlingsområdet for det kommende år. Undervejs i udviklingsforløbet tilbydes skræddersyet kompetenceudvikling, rådgivning og vejledning, så I som kommune får konkret støtte og redskaber til at arbejde målrettet med at indarbejde de nye tiltag og rutiner.

Det samlede forløb varer knap 2 år og er gratis for kommunen at deltage i. 

Et Task Force-forløb bidrager til at styrke kvaliteten og helhedsorientereingen af kommunens sagsbehandling. En række af de forbedringer af sagsbehandlingen, som deltagende kommuner har oplevet, er:

  • Fokuserede og klare børnefaglige undersøgelser
  • Børn og forældres perspektiv inddrages i øget grad
  • Øget inddragelse af netværket omkring barnet
  • Klare og præcise mål i handleplaner
  • Øget systematisering og klare rammer i forhold til sagsbehandlingen
  • Øget grad af formalisering bl.a. gennemarbejdet vejledningsmateriale, udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser mv.
  • Øget brug af ledelsestilsyn
  • Højere grad af ensartethed i sagsbehandlingen

Sådan søger I om et samarbejde med Task Forcen

Vi åbner nu en for ny ansøgningsrunde for kommuner, der ønsker et Task Force forløb. Der er opstart i april, juni eller oktober 2021. Ansøgningsfristen er 1. december 2020 uanset, hvornår forløbet indledes.

Læs mere om tilbuddet fra Task Forcen

Hent ansøgningsvejledning og -skema til forløb med Task Forcen

Om Task Forcen

”Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge” er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Task Forcen blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og har fokus på at styrke den kommunale sagsbehandling gennem analyse, rådgivning og kompetenceudvikling.

 

Senest opdateret 22-10-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her