Styrk opsporingen af mistrivsel hos småbørn

19-11-2020

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel hos børn i sundhedspleje og dagtilbud. Der tilbydes nu et til to forløb med opstart i første kvartal 2021. Ny ansøgningsfrist: 17. december 2020.

Kommuner kan nu ansøge Socialstyrelsen om et rådgivningsforløb om opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn, der er i alderen 0-6 år og er i dagtilbud og sundhedspleje.

Formålet med rådgivningen er at understøtte, at fagpersoner reagerer sikkert og rettidigt på bekymringer om børn, som er i (begyndende) mistrivsel eller i risiko for overgreb.

Rådgivningen har fokus på, hvordan den faglige ledelse i sundhedspleje og dagtilbud kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel. Et vigtigt element i rådgivningen er, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem almen- og socialområdet, når der er bekymring for et barn, herunder samarbejdet om underretninger.

Udbytte af forløbet

Rådgivningen tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og nuværende praksis. Forløbet vil bestå af foranalyse, faglige udviklingsaktiviteter, opfølgning og anbefalinger til det videre arbejde. Som led i forløbet inddrages bl.a. samarbejdet med forældre og øvrige aktører fra fx myndighedsområdet og PPR.

Kommunerne kan via rådgivningen få:

  • Øget indsigt i egen praksis vedr. tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn.
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke tidlig opsporing i sundhedspleje og dagtilbud.
  • Fokus på, hvordan faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud kan understøtte en god faglig praksis på området.
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder underretninger og tværfagligt samarbejde vedr. tidlig opsporing i sundhedspleje og dagtilbud.

Praktiske oplysninger

Det samlede rådgivningsforløb vil bestå af fire rådgivningsdage over en periode på 6-12 måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Der tilbydes et til to rådgivningsforløb med opstart i første kvartal 2021.

Der er ansøgningsfrist den 17. december 2020 kl. 12.00.

Bemærk, at både ansøgningsfristen og opstarten er udskudt i forhold til det oprindeligt udmeldte.

Læs mere om initiativet generelt

Find ansøgningsmaterialet til rådgivningsforløbet

Nyheden er oprindelig oprettet 7. oktober 2020 og opdateret og relanceret 19. november 2020 med oplysning om ny ansøgningsfrist og opstart.

 

 

Senest opdateret 19-11-2020

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her