Styrk læringsmiljøet for anbragte børn og unge

10-06-2020

Anbragte børn og unge trives dårligere i skolen end deres jævnaldrende, og deres karakterer er markant lavere. En ny indsatsmodel skal gøre det nemmere for anbringelsessteder og skoler at hjælpe børnene. Tre kommuner er nu i gang med at afprøve og udvikle modellen i praksis.

Kun omkring halvdelen af alle anbragte børn og unge aflægger folkeskolens 9. klasses prøver, og deres resultater ligger i gennemsnit to karakterer lavere end øvrige børn og unges. Anbragte børn og unge har også markant højere fravær, flere skoleskift, øget risiko for mobning og føler sig oftere ensomme end andre på deres alder.

Det er baggrunden for projektet ”Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge”, som Socialstyrelsen har igangsat.

Tre centrale principper

Tre kommuner – Jammerbugt, Aabenraa, Hvidovre kommuner - har modtaget puljemidler og vil de næste tre år arbejde intensivt og tværfagligt på at forbedre anbragte børns faglighed og trivsel med afsæt i en ny indsatmodel, som de skal være med til at udvikle og tilpasse.  

Modellen bygger på tre centrale principper:

  • Positive forventninger til børnenes faglige kompetencer og præstationer
  • Ligeligt og samtidigt fokus på barnets faglige udvikling og sociale trivsel
  • Sammenhængende læringsmiljøer for barnet på tværs af skole og hjem

Indsatsmodellen bygger på en forståelse af, at en stærkere sammenhæng mellem læringsmiljøet i skole og i hjem først og fremmest må skabes med barnet i centrum for indsatsen. Det betyder, at støtten tilrettelægges med fokus på det enkelte barns forudsætninger, behov og kompetencer og med kontinuerlig opmærksomhed på at inddrage barnets egne perspektiver og ønsker.

Læringskoordinator og læringsvejleder

Modellen sætter fokus på, at der skal være et tæt samarbejde mellem familieafdelinger, skoleforvaltninger og anbringelsessteder. Det er et afgørende element i modellen, at der skal ansættes en såkaldt læringskoordinator i hver kommune.

Læringskoordinatoren skal rådgive barnets nærmeste omsorgspersoner på anbringelsesstedet om, hvordan de kan etablere et læringsmæssigt fokus hjemme og styrke sammenhængen til skolen.

Læringskoordinatoren skal også sørge for, at sker en indledende afdækning af barnets faglige, kognitive og sociale styrker og udfordringer, så der fra både anbringelsessted og skole kan arbejdes med barnets udvikling i et fokuseret og helhedsorienteret perspektiv. De skoler, der deltager i projektet, skal have en lokal læringsvejleder tilknyttet, der skal støtte skolens øvrige fagprofessionelle i at inkludere anbragte børn og unge i læringsmiljøet og fastholde fokus på deres trivsel og faglige udvikling.

Modellen ventes færdigudviklet ved udgangen af 2022. Der vil være en tæt opfølgning og fokus på børnenes progression gennem hele perioden

Rapport og modelbeskrivelse

Professionshøjskolen Absalon og Rambøll Management leverer kompetenceudviklingen og processtøtte til kommunerne i perioden 2020 -2022, men der arbejdes også tæt sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som bidrager til at kompetenceudvikle læringsvejlederne på skolerne i 2020.

Projektet er en del af Socialstyrelsens Udviklings- og investeringsprogram på børne- og ungeområdet (BUIP).

Som led i projektet har Rambøll afdækket eksisterende viden og lovende praksis om understøttelse af anbragte børn og unges læring. Den indsamlede viden har indgået i den nærmere udformning af indsatsmodellen. Rapporten og indsatsmodellen er er beskrevet i hver sin udgivelse.

Hent rapporten: Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge (pdf)

Hent beskrivelse af indsatsmodel til styrket læringsmiljø (pdf)

Se beskrivelse af projektet

Læs om udviklings- og investeringsprogrammet på børneområdet

 

 

 

 

Senest opdateret 11-06-2020

Kontakt

Iben Attrup Nielsen
Chefkonsulent

Hvis du vil vide mere

Politiken Skoleliv har bragt en artikel om projektet. Artiklen er tilgængelig via linket nedenfor i en kortere periode.

Se artiklen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her