Styrk dit lederskab på botilbuddet

15-01-2020

Socialstyrelsens nye ledernetværk udvides og er nu åbne for alle, der er faglige ledere på et botilbud i socialpsykiatrien. Vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse sammen med andre ledere i socialpsykiatrien og styrk dit eget lederskab. Antallet af pladser er begrænset, så tilmeld dig nu – det er gratis!

Socialstyrelsen har etableret et ledernetværk i Østdanmark og et ledernetværk i Vestdanmark, der sætter fokus på god faglig ledelse, og hvordan denne understøttes i socialpsykiatrien. For at give flere mulighed for at deltage udvides målgruppen, så alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud kan tilmelde sig uanset tilbuddets størrelse m.v.

Netværkene mødes to gange årligt. Næste møde i ledernetværket i Østdanmark er d. 5. marts 20 kl. 10-15 og i Vestdanmark d. 12. marts 20 kl. 10-15.

En forudsætning for udviklingen af de socialpsykiatriske tilbud og socialpsykiatrien som helhed er god faglig ledelse. Ledernetværkene er ét af seks initiativer, Socialstyrelsen har igangsat for understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Sideløbende med ledernetværkene vil Socialstyrelsen udvikle guidelines for god faglig ledelse. Arbejdet vil blive præsenteret for netværksdeltagerne, der også bliver inddraget i drøftelserne og får mulighed for at komme med input.

Forventet udbytte af deltagelse

Du får følgende ud af at deltage i ledernetværket:

  • Du bliver introduceret til, og får mulighed for at drøfte, hvad der er god faglig ledelse – bl.a. i forbindelse med de nye guidelines
  • Du får viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder.
  • Du får mulighed for at videndele om kerneelementer i god faglig ledelse generelt, og hvordan man som leder kan styrke sin egen ledelse.
  • Du bliver orienteret om den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter.

Læs om de seks delinitiativer

Læs om det samlede initiativ

Praktiske oplysninger om ledernetværkene

Det er gratis at deltage.

Der er et begrænset antal pladser, der som udgangspunkt fordeles efter først til mølle-princippet. Socialstyrelsen forbeholder sig dog ret til at tage hensyn til at sikre en vis geografisk spredning.

Fra foråret 2020 vil der blive afholdt møder i begge netværk to gange om året fra kl. 10.00 til 15.00. Netværkene fortsætter foreløbig til udgangen af 2022.

Møderne tilrettelægges i samarbejde med Implement, der også håndterer tilmeldingerne.

Tilmelding via Implement til Ledernetværk Øst

Tilmelding via Implement til Ledernetværk Vest

Kontakt

Praktiske spørgsmål

Implement Learning Institute
Ida Esmarch Pedersen
41 38 00 40

Faglige spørgsmål

Maria Lincke Løkke
Specialkonsulent, Socialstyrelsen
41 93 24 26
mljo@socialstyrelsen.dk

 

 

Senest opdateret 15-01-2020

Kontakt

Maria Lincke Løkke
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her