Styrk det metodiske grundlag i sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet

12-08-2020

Deltag i Socialstyrelsens kurser i ICS, ICS til superbrugere og udredningsværktøjet og få træning i både de konkrete metoder og de bagvedliggende socialfaglige teorier. Metodekurserne tilbydes som åbne kurser rundt om i landet, men kan også rekvireres gratis og afholdes særligt for jeres kommune.

Socialstyrelsen tilbyder kommunerne gratis opkvalificering i de socialfaglige metoder ICS (Integrated Children’s System) og udredningsværktøjet.

Metodekurserne har til formål at understøtte udbredelsen og implementeringen af metoderne i kommunerne. Der tages udgangspunkt i redskaberne ICS-trekanten og ’ægget’ samt udgivelsen ”Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet”.

Hent håndbogen om ICS og udredningsværktøjet

Metodekursus om udredningsværktøjet

Kurset om udredningsværktøjet indeholder en grundig introduktion til udredningsværktøjet og praksisnær viden om, hvordan det bruges i sagsbehandlingen. Kurset kommer også omkring sondringen mellem udredningsværktøjet og den børnefaglige undersøgelse, inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser, målgruppevurderinger og de særlige forældreopgaver, der følger af barnets funktionsnedsættelse.

”På kurset tager vi afsæt i de faglige problemstillinger og bruger udredningsværktøjet til at belyse og kompleksiteten i arbejdet, og tilbyder dermed kommunerne en mulighed for at arbejde med og udvikle deres faglighed på området. For kommuner eller fagpersoner, der gerne vil i gang med at bruge udredningsværktøjet, kan kurset være med til at danne et godt afsæt og et fælles fagligt fundament på tværs i organisationen.”

(Socialrådgiver og handicapkonsulent Vibeke Larsen, underviser på metodekurset om udredningsværktøjet)

Læs om udredningsværktøjet på Vidensportalen

Metodekursus om ICS

Metodekurset om ICS giver redskaber og viden til systematisk at anvende ICS i en socialfaglig kontekst. Deltagerne introduceres til metoden og anvendelsen af ICS i praksis, herunder brug af redskaberne ICS-trekanten og tragtmodellen. Undervisningen rammesættes af Social- og Indenrigsministeriets pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen.

Læs mere om ICS på Socialstyrelsens Vidensportal

Metodekursus til ICS superbrugere

Metodekurset er særligt målrettet ICS-superbrugere, dvs. medarbejdere i kommunerne, der er mplementeringsagenter i arbejdet med ICS. På kurset får deltagerne derfor både træning i anvendelse, formidling og facilitering af metoden samt viden om og kompetencer til at understøtte det videre arbejde med implementering af ICS i kommunen.

Praktiske oplysninger

Alle tre metodekurser tilbydes i regi af Børnekataloget og består af tre undervisningsdage.

Hvis I er mellem 15 og 40 deltagere i en kommune, der er interesserede i det samme kursus, kan I rekvirere det, så det afholdes særligt for jeres kommune. Alternativt kan to eller tre kommuner slå sig sammen. Er I færre end 15 deltagere, kan der evt. findes alternative muligheder.

Rekvirerede kurser er gratis og afholdes lokalt. Kommunen skal derfor selv sørge for lokaler og forplejning.  

Metodekurserne tilbydes også forskellige steder i landet som åbne kurser til en pris af 450 kr. pr. kursist pr. kursusdag inkl. forplejning.

Har du spørgsmål til Børnekatalogets kurser og overvejer, om det kunne være noget for dig eller din kommune, så tag endelig kontakt til os. Du kan finde kontaktoplysninger samt yderligere information om kurserne på Børnekataloget.dk, der drives af VIA og opdateres løbende.

Senest opdateret 12-08-2020

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her