Styrk den faglige ledelse af efterværn

24-11-2020

Socialstyrelsen tilbyder målrettede og lokalt tilpassede rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at styrke den faglige og strategiske ledelse af området. Hør mere til vores informationsmøde 10. december. Bemærk: Ændret ansøgningsfrist til forløbene: 4. januar 2021.

Lovgivningen om efterværn til unge er kompleks, og området kan være udfordrende at håndtere.  Som noget nyt tilbyder Socialstyrelsen derfor rådgivning til kommuner, der vil styrke den faglige og strategiske ledelse af deres efterværnsindsats. Der kan aktuelt søges om forløb med opstart ultimo januar 2021.

Mange unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller haft en fast kontaktperson, har fortsat behov for hjælp for at komme godt ind i voksenlivet, når de bliver 18 år, og deres hidtidige støtte ophører. Efterværnsområdet kan imidlertid opleves som udfordrende: Lovgivningen er kompleks, samtidig med at de unges problematikker kan være både sammensatte og omfattende.

Skræddersyet forløb

Formålet med det nye tilbud er at understøtte, at de unge modtager en indsats af høj kvalitet lige fra vurderingen af, om den enkelte er i målgruppen for efterværn, over sagsbehandling og handleplan til igangsættelse og afvikling af indsatsen.

Rådgivningen kan bl.a. have fokus på, hvordan ledelsen hos hhv. myndighed og udfører kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med efterværn. Et andet vigtigt element i rådgivningen kan være, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem anbringelsen- og overgangen til voksen-socialområde.

Udbytte af forløbet

Rådgivningen tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og nuværende praksis. Forløbet vil bestå af minianalyse, anbefalinger, faglige udviklingsaktiviteter og opfølgning. Som led i forløbet inddrages bl.a. samarbejdet med anbringelsesstederne, aktører fra den kommunale ungeindsats (KUI) og øvrige aktører fra indsatsområdet.

Kommunerne kan forvente:

  • Øget indsigt i egen praksis vedr. efterværn.
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke såvel myndighedsarbejdet som indsatserne.
  • Fokus på, hvordan faglig og strategisk ledelse kan understøtte en god faglig praksis på området.
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder målgruppevurderinger og tværfagligt samarbejde vedr. efterværn.

Praktiske oplysninger

Der indbydes til virtuelt informationsmøde om indsatsen den 10. december kl 9 til 10.30. Kom og hør om ansøgningsprocessen, rådgivningen og den seneste viden om efterværnsområdet.

Rådgivningsforløbet er gratis for kommuner at deltage i og vil bestå af to til fire rådgivningsdage over en periode på seks-tolv måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Der tilbydes to til tre rådgivningsforløb med opstart ultimo januar 2021.

Det forventes, at der vil blive udbudt rådgivningsforløb igen medio 2021

Der er ansøgningsfrist til forløbene den 4. januar kl. 12.00. Bemærk, at datoen ligger ca. en måned senere end først udmeldt.

Deltag i Skype-møde om projektet om efterværn  

Find vejledning og ansøgningsskema til rådgivningsforløb

Nyheden er oprindelig oprettet 29.oktober 2020. Den er senest opdateret 24. november 2020 med oplysning om ændret ansøgningsfrist og nyt informationsmøde og er relanceret samme dag. Red,

Senest opdateret 24-11-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her