Socialstyrelsen udsender en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til kommunerne

03-02-2020

Er der de rette tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for sociale rehabiliteringsindsatser? Det skal nu undersøges. Socialstyrelsen har netop udsendt en såkaldt central udmelding til kommunerne.

Socialstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur sikre, at der er det rette udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til de målgrupper, der har behov for det. Det omfatter blandt andet borgere med svære spiseforstyrrelser. Der skal være tilbud og indsatser til stede på nationalt plan, og de skal være tilgængelige for kommunerne.

Socialstyrelsen er bekymret dels for, om der på landsplan er den fornødne tilbudsstruktur, og dels for specialiseringsniveauet i kommunernes indsatser til målgruppen.

Der blev udsendt også udsendt en central udmelding på området i 2015, hvorefter styrelsen vurderede tilbudsstrukturen i 2018.

Baggrunden for den nye udmelding er, at styrelsen har fået et mere præcist billede af tilbudsstrukturen end det, der lå til grund for vurderingen i 2018.

Dialog om udbud og koordination

Landets kommuner skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne bliver indsendt til Socialstyrelsen i efteråret 2020.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommuner og regioner om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination om de højt specialiserede tilbud og indsatser, som målgruppen har behov for.

Læs den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser her

Om den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen arbejder i regi af den nationale koordinationsstruktur for at modvirke en uhensigtsmæssig afspecialisering på social- og specialundervisningsområdet.

Det gør styrelsen blandt andet ved at:

  • følge udviklingen i og indsamle og formidle viden om målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
  • udsende centrale udmeldinger på områder, hvor der vurderes at være behov for bedre koordinering mellem kommunerne om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som matcher målgruppernes særlige behov.

Læs mere den nationale koordinationsstruktur

Se Socialstyrelsens video på You Tube om den nationale koordinationsstruktur

Senest opdateret 03-02-2020

Kontakt

Kenneth Elmegaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her