Socialstyrelsen har oprettet en whistleblowerordning

29-10-2020

Der indføres whistleblowerordninger generelt i staten til indberetning af lovovertrædelser, grov chikane eller andre kritisable forhold. Whistleblowerordningerne kan bruges af arbejdspladsernes medarbejdere og samarbejdspartnere.

Socialstyrelsen har netop etableret en whistleblowerordning.

Det sker på baggrund af, at regeringen har besluttet, at der senest pr. 1. november 2020 skal være indført whistleblowerordninger på hele statens område.

Den nye whistleblowerordning skal øge mulighederne for, at man kan ytre sig om kritisable forhold i Socialstyrelsen uden at frygte for negative konsekvenser. Ordningen skal beskytte de personer, der indberetter, og bidrage til, at fejl og forsømmelser opdages.  

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i Socialstyrelsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Hvem kan indberette – og om hvad?

Whistleblowerordningen kan anvendes af både tidligere og nuværende medarbejdere i Socialstyrelsen samt af styrelsens samarbejdspartnere til indberetning af alvorlige forhold.

Det kan fx dreje sig om strafbare forhold, lovovertrædelser, overtrædelse af forvaltningsretlige principper, bevidst vildledning af borgere eller samarbejdspartnere eller om grove personrelaterede konflikter, herunder chikane af seksuel karakter.

Hvordan indberetter man?

Socialstyrelsen har oprettet en særlig formular her på hjemmesiden, der kan bruges til indberetninger. Der kan også indberettes via mail, fysisk post mv.

Styrelsen har udarbejdet retningslinjer, der vejleder nærmere om whistleblowerordningen, og hvordan den bruges.

Læs mere om whistleblowerordningen

 

 

 

Senest opdateret 29-10-2020

Kontakt

Helga Øregaard Dam
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her