Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse

06-10-2020

Socialstyrelsen har udarbejdet skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse. Skemaerne blev senest justeret i forbindelse med, at den reviderede lov om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten trådte i kraft 1. januar 2020.

Serviceeftersynet af reglerne for magtanvendelse pegede på, at de tidligere skemaer til indberetning var vanskelige og tidskrævende at anvende. Der var derfor behov for en forenkling.

Dette er søgt imødekommet i de nuværende skemaer. Som en konsekvens af opdelingen i de to målgrupper, handicap og demens, er skemaerne ligeledes opdelt i skema 1 a (handicap) og 1b (demens) til indberetning af magtanvendelse med og uden kommunalbestyrelsens afgørelse.

Skema 2 til indberetning af flytning uden samtykke er fortsat fælles for de to målgrupper.

Socialstyrelsen har på baggrund af ønsker fra praksis udarbejdet skema 3. Dette skema kan - men skal ikke - anvendes ved ansøgning om en kommunal afgørelse, dvs. en forhåndsgodkendelse af magtanvendelse.

Find alle indberetningsskemaerne

Skemaer skal bidrage til refleksion

Skemaerne skal, ud over at give dokumentation for den gennemførte magtanvendelse, udgøre et væsentligt grundlag for at personalet reflekterer over og lærer af den magtanvendelse, der er foretaget.

Derfor skal personalelederen gennemgå den enkelte indberetning og drøfte med personalet, om der evt. skal justeres i indsatsen til borgeren med henblik på at forebygge fremtidige magtanvendelser bedst muligt.   

Ligeledes skal kommunalbestyrelsen, når de modtager en indberetning om magtanvendelse som et led i det personrettede tilsyn, tage stilling til, om magtanvendelsen giver anledning til en ændring i støtten til den borger, der er anvendt magt overfor.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, om magtanvendelsen var lovlig. Var den ikke det, er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om magtanvendelsen skal have personalemæssige eller andre konsekvenser.

Formulartvang

I de nuværende regler om magtanvendelse er der indført såkaldt formulartvang. Det betyder, at Socialstyrelsens skemaer skal anvendes ved registrering og indberetning. Formulartvangen gælder skema 1 a, 1b og 2, mens det er frivilligt, om man vil  benytte skema 3.

Formulartvangen skal sikre ensartethed i  indberetningerne i praksis.

Senest opdateret 06-10-2020

Webinar

Vil du være med til vores gratis webinar 10. november om magtanvendelse?

Tilmeldingsfrist 5. november.

Tilmelding til webinaret

Webinaret optages og vil være tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk primo december.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her