Se efterårets kurser om indsatser mod hjemløshed

18-06-2020

Socialstyrelsen tilbyder kommuner og boformer kurser til arbejdet med at bekæmpe hjemløshed blandt unge og voksne. Kurserne bygger på viden om, hvor indsatser mod hjemløshed kan styrkes gennem bl.a. forebyggelse og opsporing, en traumeinformeret tilgang og et skærpet fokus på netværk.

Socialstyrelsen oplever fortsat efterspørgsel på kompetenceudvikling fra landets kommuner og boformer, der vil styrke indsatsen mod hjemløshed og skærpe det opsporende og forebyggende arbejde, ikke mindst i forhold til unge. I februar lanceredes et nyt kursuskatalog med 11 korte og målrettede kurser om indsatser mod hjemløshed, og nu er tilmeldingen til efterårets sæson netop åbnet.

Kort om de 11 kurser

Nogle af kurserne er specifikt rettet mod opsporing og forebyggelse blandt unge. Fx kan fagpersoner, der møder udsatte unge i uddannelses- eller beskæftigelsessektoren, trænes i at kende de særlige risikofaktorer for hjemløshed blandt unge i kritiske overgange.

To af kurserne handler om at arbejde ud fra en traumeinformeret tilgang, idet international forskning viser sammenhæng mellem traumer i barndommen og senere hjemløshed. Andre kurser har fokus på konkrete værktøjer til familiemægling og til arbejdet med netværk og social inklusion, ligesom kommuner og boformer fortsat kan kompetenceudvikles i de kendte bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM). 

I efteråret udbydes følgende kurser:

 1. Opsporing og forebyggelse
 2. Forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn
 3. Netværk og social inklusion
 4. Introduktion til traumer og hjemløshed
 5. Familiemægling og netværk
 6. Samarbejdsmodellen
 7. Traumer og hjemløshed
 8. Bostøttemetoden CTI
 9. Bostøttemetoden ICM
 10. Ungemodul
 11. Ledermodul

Alle kurser er baseret på Housing First, som er den nationale tilgang til at bekæmpe hjemløshed. En stabilisering af boligsituationen så tidligt som muligt, samtidig med at borgeren modtager intensiv social støtte, medvirker til effektivt at hjælpe borgere ud af hjemløshed.

Praktiske oplysninger

Kurserne henvender sig til kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer og øvrige, der arbejder med unge og voksne, der enten er i hjemløshed eller i risiko for at komme i hjemløshed.

Kurserne er gratis og udbydes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon. Nogle kurser er videnskurser på en dag, og andre kurser er tilrettelagt som metodekurser på i alt to dage plus en opfølgningsdag.

Metodekurserne og kurset i opsporing og forebyggelse kræver, at kommunen har en samarbejdsaftale med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion til bekæmpelse af hjemløshed, samt at ledelsen deltager på et særligt ledermodul.

Hent kursuskataloget som pdf

Se alle kurser og find praktisk information på VIAs hjemmeside

Læs om Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet

 

 

Senest opdateret 18-06-2020

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her