Savner I rådgivning om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug?

18-02-2020

Problemstillingerne hos borgere, der både lider af psykiske vanskeligheder og har et misbrug af rusmidler, kan være særligt komplekse. Har I brug for viden og redskaber til målgruppen, kan I få målrettet rådgivning hos VISO. Ring til os og hør, hvad vi kan tilbyde. VISOs rådgivning er gratis.

Borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug, udgør en sammensat gruppe. Der kan fx være tale om mange forskellige former for rusmidler – fra alkohol til hårde stoffer – ligesom de psykiske lidelser kan spænde fra fx lettere vanskeligheder til svære psykoser.  

Problemstillingerne kan være komplekse og vanskelige at udrede, bl.a. fordi de kan gribe ind i hinanden. For eksempel kan et aktivt misbrug resultere i handlingsmønstre, som også ses ved en personlighedsforstyrrelse, og omvendt kan angst camoufleres af brugen af rusmidler.

En væsentlig risiko for disse mennesker er, at de kan falde mellem to stole i behandlingssystemet, fx fordi det er vanskeligt at sikre en tilstrækkelig koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af rusmiddelbehandling og psykiatri.

Få gratis rådgivning af VISO

En undersøgelse fra VIVE (2018) har peget på, at kommunerne bl.a. kan have særlige udfordringer i forhold til sådanne sammensatte problemstillinger.

Læs mere om rapporten (2018) fra VIVE

Oplever I i jeres kommune, at der kan være udfordringer med at hjælpe og støtte borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, kan VISO give jer gratis og vejledende rådgivning og opkvalificering af relevante medarbejdere og ledere.

Rådgivningsforløbet bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med jer og tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer, I oplever.

Er I interesserede i at høre mere, så ring til VISO på tlf. 72 42 40 00.

Rådgivning om enkeltpersoner eller grupper

VISO tilbyder rådgivning i forhold til enkelte borgere. I disse forløb tilbydes også udredning af borgerens ressourcer og udfordringer, hvis henvendelsen kommer fra en myndighedssagsbehandler.

VISO tilbyder også rådgivning om grupper af borgere. Et sådant rådgivningsforløb kan bestå af vidensformidling på en temadag eller workshop, drøftelse af jeres konkrete praksis, afprøvning af metoder mv.

Læs mere om VISOs rådgivning til fagpersoner

Vil I have generel faglig viden om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, kan I læse temaet på Vidensportalen:

Læs om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

 

Senest opdateret 20-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her