Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn

24-06-2020

Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet, og der er fortsat ledige pladser i Silkeborg og Aalborg.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge.

Derfor har du som leder eller fagprofessionel i sundhedsplejen, på skole- og dagtilbudsområdet eller på anbringelsesområdet et særligt ansvar for at være opmærksom og reagere, hvis børn og unge udsættes for voldelige og seksuelle overgreb. Det kræver specifik viden og kompetencer.

Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år inviterer Socialstyrelsen derfor til en gratis temadag, hvor vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for voldelige eller seksuelle overgreb.

Temaer på dagen

På temadagen kan du høre om: 

  • Hvad er et overgreb, og hvor ofte forekommer overgreb mod børn?
  • Hvad er din faglige opgave ift. at opdage og håndtere overgreb mod børn?
  • Hvilken viden og hvilke kompetencer kalder opgaven på?
  • Hvad skal du have særlig opmærksomhed på?

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes i København d. 3. september, Roskilde d. 4. september, Silkeborg d. 15. september, Middelfart d. 23. september og Aalborg d. 6. oktober, alle dage i tidsrummet 9.00-15.30.

Alle temadage har samme indhold.

I øjeblikket er der stadig pladser i Silkeborg d. 15 september samt Aalborg d. 6 oktober, mens der er fuldt booket de øvrige steder.

De regionale temadage er målrettet ledere og medarbejdere i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og på anbringelsesområdet. Arrangementet er gratis.

Der tages forbehold for, at der kan vise sig behov for ændringer i arrangementet som følge af COVID-19-situationen.

Tilmelding: Silkeborg (15. september): Ledige pladser

Tilmelding: Aalborg (6. oktober): Ledige pladser

Tilmelding: København (3. september) Optaget

Tilmelding: Roskilde (4. september): Optaget

Tilmelding: Middelfart (23. september) Optaget

Nyheden er opdateret 20. august med oplysning om ledige pladser i Silkeborg og Aalborg. Red.

 

 

Senest opdateret 20-08-2020

Rådgivning

Få rådgivning om, hvordan I lokalt kan styrke indsatsen mod overgreb.

Socialstyrelsen tilbyder flere slags forløb til kommuner.

Se nyheden om tilbuddet

Kontakt

Kamilla Falsted Dihle
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her