Sådan arbejder andre lande med Housing First

02-12-2020

En ny rapport præsenterer erfaringer med Housing First fra udlandet, der kan inspirere til udviklingen af kommende initiativer for at nedbringe antallet af mennesker i hjemløshed. Blandt andet ses nærmere på Finland og Norge, der arbejder med en bred forankring af nationale strategier, hvor boligområdet har en central rolle.

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager specialiseret social støtte.

International forskning viser, at tilgangen markant øger chancerne for den enkelte, der er i hjemløshed. Mellem otte og ni ud af ti borgere, der modtager en indsats efter principperne i Housing First, kommer både ud af hjemløshed og beholder efterfølgende deres bolig.

I Danmark har Housing First været brugt siden 2009 og med tilsvarende positive erfaringer for de enkelte borgere. Der ses et potentiale for yderligere udbredelse af tilgangen, som i dag anvendes af cirka en tredjedel af landets kommuner og et antal boformer.

Hvad gør de i udlandet?

For at inspirere til udviklingen af kommende initiativer på hjemløshedsområdet har Socialstyrelsen nu beskrevet erfaringerne med Housing First i en række andre lande - nemlig Finland, Norge, Skotland og Canada.

Særligt har Finland og Norge tiltrukket sig international opmærksomhed, fordi de har formået at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed med ca. 40 pct. over de sidste ti år.

Det fremgår af rapporten, at indsatsen i både Finland og Norge er karakteriseret ved at tage afsæt i bredt forankrede nationale strategier, og at der samarbejdes på tværs af flere ministerier.

Både Finland og Norge har særligt fokus på boligområdet. Finland har arbejdet målrettet med at etablere flere billige boliger til målgruppen, bl.a. gennem en gennemgribende omlægning af herberger. I Norge har man støttet lokale kommunale boligudviklingsprojekter med økonomi og rådgivning.

Rapporten beskriver også, hvordan forebyggelse og helhedsorientering er vigtige læringspunkter fra flere af landene.

Den danske indsats

Også den danske Housing First-indsats er beskrevet i rapporten. Danmark gør sig især bemærket ved at have en palet af specialiserede støtteindsatser til borgerne i målgruppen. 

Som en del af implementeringen af Housing First i Danmark har man således valgt at anvende alle de tre specialiserede støttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT). Metoderne er målrettet borgere med forskelligt støttebehov, og der åbnes dermed op for en differentieret indsats.

Flere undersøgelser på vej

Rapporten udgør den første del af en større vidensafdækning, der udspringer af aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-23.

I 2021 vil der blive publiceret to rapporter med fokus på de danske kommuners aktuelle indsats på hjemløshedsområdet.

Hent rapporten ’Styrket implementering af Housing First – erfaringer fra udlandet’

Rådgivning om hjemløshed

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner og § 110-boformer om hjemløshed og Housing First.

Rådgivningen er gratis, og der tilbydes både længere forløb og almindelig råd og vejledning.

Læs mere om rådgivningstilbuddet

Senest opdateret 03-12-2020

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Hvis du vil vide mere

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her