Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

06-10-2020

Nogle af reglerne om magtanvendelse vedrører tryghedsskabende velfærdsteknologi. Et særligt råd skal understøtte disse regler og borgerens retssikkerhed. Rådet skal bl.a. sikre, at der er central kontrol med, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der må bruges.

I forbindelse med revisionen af magtanvendelsesreglerne nedsatte regeringen Rådet for Tryghedsskabede Velfærdsteknologi pr. 1. januar 2020.

Ny terminologi 

Revisionen af magtanvendelsesreglerne betød en ændring i reglerne om alarm – og pejlesystemer, og terminologien er ændret til `tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger`.

Konkret skaber den nye formulering hjemmel til at bruge nye typer af tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger efter servicelovens regler om magtanvendelse.

Over de senere år er der kommet nye og forbedrede typer af velfærdsteknologiske løsninger. De tidligere regler om anvendelse af alarm- og pejlesystemer gav dog ikke gav hjemmel til at anvende dem, selvom de fx kunne sikre borgerens tryghed. Det er dette hensyn, den nye formulering imødekommer.

Formålet med rådet

Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi skal understøtte implementeringen af de magtanvendelsesregler, som vedrører tryghedsskabende velfærdsteknologi, herunder styrke borgernes retssikkerhed. Det skal rådet gøre ved bl.a. at sikre:

  • at de tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger er egnet til at understøtte borgerens behov
  • at det bliver klart for botilbud, almene plejeboliger mv., hvilke tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, der må anvendes
  • at rammerne for anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi følger med den teknologiske udvikling
  • en overordnet central kontrol med, hvilke tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger der må anvendes. Reglerne om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, der må anvendes, fastsættes af social- og indenrigsministeren.

Rådets opgaver

Rådet for Tryghedsskabede Velfærdsteknologi skal løbende følge udviklingen af tryghedsskabende, velfærdsteknologiske løsninger, som kan være relevante at anvende med afsæt i servicelovens magtanvendelsesregler.

Rådet skal på den baggrund rådgive social- og indenrigsministeren om tryghedsskabende, velfærdsteknologiske løsningers egnethed i forhold til at sikre omsorg og tryghed for borgerne.

Mindst én gang om året skal rådet indstille en positivliste  over velfærdsteknologiske løsninger, der kan anvendes efter servicelovens magtanvendelsesregler, til social- og indenrigsministeren.

Herefter udsteder ministeren en officiel liste med velfærdsteknologiske løsninger. Rådet inddrager i deres arbejde input fra relevante aktører, herunder kommuner, regioner og interesseorganisationer.

Se bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Læs mere om rådet på Hjælpemiddelbasen

Skriv til rådet

Rådet for Tryghedsskabede Velfærdsteknologi har oprettet en postkasse, som du kan skrive til, hvis du har ideer eller opmærksomhedspunkter, der kan være relevante for rådets arbejde.

Send din mail til: kontakt-veltek@socialstyrelsen.dk

Senest opdateret 06-10-2020

Webinar

Vil du være med til vores gratis webinar 10. november om magtanvendelse?

Tilmeldingsfrist 5. november.

Tilmelding til webinaret

Webinaret optages og vil være tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk primo december.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her