Pulje: Styrket og helhedsorienteret tilgang overfor udsatte unge

03-09-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til en styrket og helhedsorienteret tilgang overfor udsatte unge, som er på kanten af uddannelse og beskæftigelse. Ansøgningsfrist: 21. oktober 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 13,5 mio. kr. til udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Ansøgningspuljens formål er at sikre, at flere udsatte unge motiveres til og opnår de relevante færdigheder samt personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse.

Kommunerne har pr. 1. august 2019 fået ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne har i forlængelse af forpligtelsen om at sikre en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år arbejdet med organisering og strategi for deres ungeområde. Dette projekt har fokus på at udvikle og styrke indsatsen for den gruppe af unge, som har brug for et tværgående støtte- og udviklingsbehov.

Projektet vil bygge videre på det arbejde, den enkelte kommune allerede har gennemført i forhold til etablering af den kommunale ungeindsats.

Den kommunale ungeindsats inddrager forskellige faglige områder. Projektet etableres derfor som et samlet partnerskab bestående af de deltagende kommuner, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Socialstyrelsen.

Partnerskabet skal i løbet af projektperioden udvikle og modne en samlet fælles faglig tilgang for unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen er udsatte unge mellem 15 og 25 år, som har et tværfagligt støtte-og udviklingsbehov i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse.

Målgruppen er afgrænset til unge med sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer, der har behov for ydelser efter serviceloven kombineret med ydelser efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år og/eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 21. oktober 2020 kl. 12.00.             .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner, eventuelt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer. Det forventes, at der på baggrund af ansøgningerne udvælges 2 til 4 kommuner, som skal indgå i projektet.

Det gøres opmærksom på, at kommunen skal forpligte sig til at indgå samarbejde med Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt en ekstern leverandør.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nr.) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via e-boks.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 03-09-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her