Psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov – nyt tema på Vidensportalen

05-02-2020

Vidensportalens nye tema beskriver målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov i en række baggrundsartikler. Der sættes desuden fokus på to lovende, integrerede indsatser, ”Sammen om min vej” og ”Livsstilscafé.”

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov er en bred målgruppe, som ofte har flere problemer, såsom misbrug, fattigdom, ensomhed, arbejdsløshed, uhensigtsmæssig livsstil, hjemløshed og somatisk sygdom, og dermed flere forskellige behov for støtte samtidigt.

Dette betyder, at den enkelte borger ofte er i kontakt med en bred vifte af sektorer, organisationer og fagprofessionelle, der har ansvaret for forskellige dele af indsatsen over for borgeren. Opdelingen kan gøre samarbejdet og koordinationen udfordrende. Det er derfor centralt, at der sættes fokus på at sikre sammenhæng og helhed i indsatsen over for disse borgere.

Vidensportalens nye tema om borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov beskriver to integrerede indsatser, ”Livsstilscafe” og ”Sammen om min vej”, og giver desuden et overblik over seks andre metoder, der har vist sig virksomme i forhold til målgruppen.

Temaet rummer også en række baggrundsartikler om målgruppen, bl.a. om risikofaktorer, overdødelighed og vurderinger af målgruppens omfang samt artiklen ”Et godt og sundt liv i socialpsykiatrien”, der ser på sammenhængen mellem borgerens sociale og sundhedsmæssige forhold. 

Sammen om min vej

”Sammen om min vej” er en indsats på tværs af social- og sundhedssektoren og er målrettet de mest udsatte borgere. Borgeren tildeles en såkaldt forløbspartner, der står for vejledningen af borgeren. Forløbspartneren er forankret i et flerfagligt, tværsektorielt team, der sikrer viden inden for sygepleje, psykiatri og det socialfaglige område.

Indsatsen er udviklet, afprøvet og implementeret i Guldborgsund og Lolland kommuner fra 1. januar 2018. Her har 200 borgere foreløbigt været en del af indsatsen. Slutevalueringen indikerer, at indsatsen skaber mere sundhed og kvalitet for borgerne.

Se artiklen om indsatsen ”Sammen om min vej” på Vidensportalen

Livsstilscafe

”Livsstilscafe” er et gruppeforløb, der er målrettet udsatte borgere med psykiske vanskeligheder og kronisk somatisk sygdom og deres netværk.

Formålet med Livsstilscafe er bl.a. at støtte deltagernes ønske om at ændre livsstil og at fremme sundhed og social inklusion ved at inddrage deltagernes netværk. Interne evalueringer indikerer, at indsatsen har positiv indflydelse på deltagernes kostvaner, fysiske aktivitet og sociale kompetencer.

Se artiklen om indsatsen ”Livsstilscafé” på Vidensportalen

Se det samlede tema om borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov på vidensportal.dk

Manchetten rummede tidligere en oplysning vedr. omfanget af målgruppen. Oplysningen var ikke udfoldet i brødteksten og er derfor slettet. Der henvises til temaet på Vidensportalen for estimater af størrelsen på målgruppen.   

Senest opdateret 07-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her