Penge på vej til nødpladser på kvindekrisecentre

25-03-2020

Regeringen har indgået aftale om oprettelse af omkring 55 nødpladser på kvindekrisecentre fordelt over hele landet.

Siden den 11. marts 2020, hvor regeringen iværksætte forskellige tiltag på grund af COVID-19, er antallet af kvinder, der henvender sig for at få plads på et kvindekrisecenter, tilsyneladende vokset kraftigt.

Det har medført øget pres på landets kvindekrisecentre, og derfor fremrykker regeringen nu 11 mio. kr. fra finanslovsaftalen, så der kan oprettes op til 55 midlertidige pladser. Aftalen er indgået med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Pengene til de nye pladser stammer fra finansloven for 2020, hvor regeringen sammen med støttepartierne afsatte 55 mio. kr. i år og derefter 75 mio. kr. årligt til bl.a. flere varige pladser på kvindekrisecentrene. De 11 millioner kr. rykkes nu frem, så der her og nu kan oprettes midlertidige nødpladser.

Midlerne tildeles direkte til navngivne krisecentre, så pengene med det samme kan komme ud og gøre gavn for de kvinder og børn, der akut har brug for en plads. Krisecentrene kan fx bruge pengene på hotelværelser, der står tomme, hvis de ønsker det.

Social- og Indenrigsministeriet har været i tæt dialog med sektoren om, hvor i landet pladserne vil gøre mest gavn. Der er desuden lagt vægt på, at pladserne tildeles de krisecentre, der organisatorisk og fagligt allerede nu er klar til at modtage de kvinder, der har behov for en nødplads. 

De 55 pladser fordeles på følgende fem byer:

  • København - Danner i partnerskab med LOKK, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet (5 mio. kr. svarende til ca. 25 pladser)
  • Kolding Krisecenter (1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser)
  • Odense Krisecenter (2 mio. kr. svarende til ca. 10 pladser)
  • Holstebro Krisecenter (2 mio. kr. svarende til ca. 10 pladser)
  • Aarhus Krisecenter (1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser)
Senest opdateret 25-03-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her