Ønsker I hjælp til at forebygge vold på jeres tilbud?

05-03-2020

Det er sidste chance, hvis I gerne vil have gratis hjælp fra Socialstyrelsen til at forebygge voldsomme episoder og styrke trivsel og tryghed på botilbud og boformer for hjemløse. Afsættet er de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder. Både forvaltninger og sociale botilbud kan søge om hjælp. Fristerne for de to sidste ansøgningsrunder er 27. marts og 12. maj.

Skældsord, trusler og fysisk vold har store konsekvenser for trivslen for både medarbejderne og borgerne og dermed også for kvaliteten af den socialfaglige indsats. Uanset, hvor sjældent eller ofte voldsomme episoder forekommer, er det derfor vigtigt at forebygge.

Gennem de to sidste ansøgningsrunder tilbyder Socialstyrelsen hjælp til botilbud, boformer for hjemløse samt ledelsesniveauet i de regionale og kommunale forvaltninger. Formålet er at understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder, og fremme trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejderne.

Socialstyrelsen har pt. samarbejdet med 46 sociale tilbud. Sammen sætter vi fokus på:

  • Styrkede kompetencer til at skabe vellykkede forandringer, der systematisk understøtter det voldsforebyggende arbejde
  • Øget fælles faglig forståelse af, hvad der understøtter tryghed og trivsel for både medarbejdere og borgere.

Se og hør film på YouTube om to tilbuds erfaringer med et forløb

To typer af forløb

Botilbudsforløb

Botilbuddene tilbydes forløb af op til 8 måneders varighed.  

Forløbet sætter fokus på viden om forebyggelse af voldsomme episoder samt en analyse af jeres praksis på området. I udvælger herefter de indsatsområder, som I vil arbejde med, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter jeres mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på forankring.

Forvaltningsforløb

Forvaltningerne tilbydes forløb, der varer mellem 4-8 måneder og kan søges af ledelsesniveauet i kommuner og regioner.
 
Forvaltningen kan i dialog med Socialstyrelsen vælge at fokusere på udvalgte temaer i det voldsforebyggende arbejde med afsæt i, hvor forvaltningen i forvejen har arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder og ser de største behov.

Der kan både søges om forvaltningsforløb for hele botilbudsområdet eller for et udvalgt område af forvaltningen, eksempelvis alene for en række socialpsykiatriske botilbud.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristerne er den 27. marts og 12. maj.

Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor I kan læse mere om indholdet af de to forløb, det forventede udbytte samt hvad det indebærer at deltage.

Forløbene er gratis for deltagerne (fraset medarbejdertimer og forplejning).

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet

Se de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Senest opdateret 05-03-2020

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her