Nyt tilbud fra Taskforce - Handicap

08-10-2020

Vil I gerne sætte fokus på en bestemt problemstilling i jeres sagsbehandling? Så få besøg af Taskforce - Handicap og modtag gratis sparring og undervisning af en jurist fra Ankestyrelsen og en socialfaglig konsulent fra VISO. Som kommune vælger I selv emnet for læringen.

Som noget nyt tilbyder Taskforce-Handicap korte læringsforløb, hvor der sættes fokus på lige netop det emne, der optager jer i jeres kommune.

I vil få besøg af en jurist fra Ankestyrelsen og en socialfaglig konsulent fra VISO, der i dialog med sagsbehandlerne vil drøfte juridiske og socialfaglige udfordringer i konkrete sager, og give sparring og undervisning indenfor det emne, I har valgt. Et besøg varer typisk fem-seks timer.

Vælg selv emnet

Kommunen kan selv pege på det, man i særlig grad ønsker dialog om. Det kan fx være, hvorvidt man har behandlet sagerne inden for et bestemt område i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser samtidig med, at man har iagttaget god socialfaglig sagsbehandling.

Emnerne kan eksempelvis være:

  • Optagelse i længerevarende botilbud og afklaring af støttebehovet i den forbindelse
  • Valget mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud
  • Personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter efter servicelovens § 41
  • Sager, hvor borgeren har behov for hjælp efter flere bestemmelser, og hvor snitflader er vanskelige at definere.

Forud for læringsbesøget sender kommunen tre-fire afgjorte sager om det pågældende emne til Ankestyrelsen og VISO. Det er med til at sikre, at der tages udgangspunkt i konkrete problemstillinger, og at læringen bliver praksisnær.

De første forløb udbydes fra november 2020.

Om Taskforce - Handicap

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for både børn og voksne.

Ud over den nye type korte forløb om et selvvalgt emne, kan kommunen også søge om et kort forløb om et mere generelt tema inden for sagsbehandling. Taskforce – Handicap tilbyder fortsat også længerevarende analyse- og udviklingsforløb.

Læs mere om de forskellige tilbud fra Taskforce-Handicap

Ansøg om et kort læringsforløb her

Senest opdateret 08-10-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her