Nyt kursustilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien

20-08-2020

Har du set det nye store kursuskatalog til socialpsykiatrien? Recovery, misbrug, ensomhed, progression og frivillighed er nogle af de mange emner, som man som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien nu kan få mere viden om. Vælg mellem e-læring, korte videnskurser eller praksiskurser. Tilmeldingen er netop åbnet.

Er du ansat i socialpsykiatrien som medarbejder eller leder - og er du nysgerrig på den nyeste viden og trænger til ny inspiration? Eller overvejer I et samlet kompetenceløft på jeres tilbud eller i hele kommunens socialpsykiatri?

Så er det nye store kursustilbud med målrettede kurser til socialpsykiatrien relevant at dykke ned i.

Der findes tre forskellige typer kurser - e-læring, videnskurser og praksiskurser – og der tilbydes kurser indenfor i alt 10 aktuelle temaer.

E-læring

E-læringskurserne er gratis. De kan gennemføres som en enkeltstående aktivitet, men indgår også som forberedelse til nogle af de andre kurser.

Der tilbydes e-læringskurser om disse emner:

 • Recoveryorienteret rehabilitering
 • Borgerens udvikling og progression
 • Fokus på beskæftigelse og uddannelse

Videns- og praksiskurser

Videnskurserne er endagskurser og har en mindre deltagerbetaling. Praksiskurserne er gratis og rekvireres enten af et enkelt eller flere tilbud. Her foregår undervisningen hos rekvirenten, der også er ansvarlig for kursuslokaler og forplejning. Praksiskurser består af fem undervisningsdage.

Der tilbyder videnskurser og praksiskurser om disse emner:

 • Recovery-orienteret rehabilitering
 • Borgeren i centrum
 • Sundhed hos borgeren
 • Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
 • Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
 • Helhed og sammenhæng i borgerens liv
 • Borgerens udvikling og progression
 • Frivillighed og samarbejde med civilsamfundet
 • Fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Strategisk rådgivning til ledelsen

Derudover tilbydes der i forbindelse med kursustilbuddet strategisk rådgivning til ledelsen om kompetenceudvikling. Formen kan være enten temadage, kurser eller et tilpasset rådgivningsforløb.

Kursuskataloget er tilgængeligt nu på sopsyk.dk, hvor tilmeldingen også foregår. Kursusadministrationen varetages af COK.

Se de mange kursusmuligheder og tilmeld dig

Nyheden er opdateret 3. september 2020 med oplysning om, at tilmeldingen nu er åbnet. Red.

Del af større initiativ

Kursustilbuddet er et delinitiativ under det store initiativ ”Styrket kvalitet i socialpsykiatrien”, der er en del af satspuljeaftalen 2019. Der er i alt seks delinitiativer.

Læs mere om ”Styrket kvalitet i socialpsykiatrien”

Senest opdateret 19-10-2020

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her