Nyt forløb skal opkvalificere kontaktpersoner for døvblinde

19-02-2020

Et nyt forløb skal sikre kvaliteten af en ensartet opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed. Konceptet, der består af tre dele, skal afprøves henover foråret og sommeren 2020. Forløbet udvikles af CFD for Socialstyrelsen.

Borgere i alle aldre, der er døvblinde, kan få behov for, at der stilles en særlig kontaktperson til rådighed. Kontaktpersonen kan være med til at bryde social isolation og bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt trods det meget svære kommunikationshandicap.

At være kontaktperson for en borger med erhvervet døvblindhed stiller en række krav til specifikke færdigheder. Der er også behov for viden om livet med døvblindhed og de helt særlige udfordringer og omstændigheder, det medfører. Oplæring og kompetenceudvikling er derfor vigtig. 

E-læring, diskussion og almindelig undervisning

Det er baggrunden for et nyt opkvalificeringsforløb, som CFD har udviklet for Socialstyrelsen. Konceptet, der nu skal afprøves, består af tre dele:  

Den første del af konceptet består af fem moduler i et e-læringsmiljø, som nye kontaktpersoner kan få adgang til hjemmefra. Gennem de fem moduler bliver kontaktpersonerne introduceret til:

  • Erhvervet døvblindhed
  • Metoder i arbejdet med kommunikation, ledsagelse og synsbeskrivelse
  • Årsager til døvblindhed
  • Relevant lovgivning
  • Støttemuligheder og hjælpemidler.

I anden del mødes kontaktpersonerne fysisk i mindre grupper til undervisning suppleret af interaktive digitale opgaver, som danner grundlag for fælles diskussion. Opgaverne kan handle om både kompetencer som synsbeskrivelse og mere abstrakte eller etiske spørgsmål.

Tredje og sidste del af opkvalificeringskonceptet er et traditionelt kursusformat, hvor der blandt andet undervises i praktiske færdigheder som ledsagelse og kommunikation.

Baggrund for opkvalificeringsforløbet

Formålet med det nye forløb er at skabe en mere fleksibel og ensartet opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed.

Der er i Danmark i omegnen af 300 kontaktpersoner, som ansættes løbende i kommunerne. Den geografiske spredning og løbende ansættelse er en udfordring for at sikre rettidig oplæring af nye kontaktpersoner.

Den nye mulighed for introduktion til basale områder og færdigheder i direkte forbindelse med kontaktpersonernes ansættelse skal forbedre kvaliteten af kontaktpersonernes arbejde og komme borgere med erhvervet døvblindhed til gavn.

Første del af forløbet afprøves nu og den resterende del i løbet af foråret og sommeren med løbende mulighed for opstart. Det er gratis at deltage i afprøvningsperioden.

Praktiske oplysninger

Kommuner eller enkeltpersoner, der er interesseret i at være med til at afprøve det nye opkvalificeringsforløb, opfordres til at tage kontakt til Ole e. Mortensen, CFD, på OEM@cfd.dk eller tlf. 21 20 21 79

Se introduktionsfilm på YouTube om e-læringsmodulerne

Læs om forløbet og e-læringsmodulerne på CFDs hjemmeside

Senest opdateret 20-02-2020

Kontakt

Karen Koch Rasmussen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her