Nye SØM-beregninger om alkoholbehandling og indsats mod angst

10-12-2020

Hvad er de økonomiske konsekvenser, hvis man som kommune sætter proaktivt ind for at finde borgere med behov for alkoholbehandling? Og hvordan ser økonomien ud, hvis man investerer i indsatsen Cool Kids til børn med angst? Se de nye eksempelberegninger i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) fra Aarhus og Ikast-Brande.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

To nye beregninger til erfaringsdatabasen

Aarhus og Ikast-Brande Kommune har sat sociale investeringer på dagsordenen. De to kommuner har deltaget i Socialstyrelsens rådgivningsforløb om anvendelsen af SØM. Kommunerne har i den forbindelse udarbejdet hver sin SØM-beregning, som nu er offentliggjort i SØMs erfaringsdatabase.

Erfaringsdatabasen er et støtteredskab, hvor brugerne af SØM kan dele erfaringer med anvendelsen af modellen og finde inspiration til at lave deres egne nye beregninger og sætte fokus på sociale investeringer.

Find SØMs erfaringsdatabase her

Opsporing af misbrugsproblemer

Aarhus Kommune har foretaget en beregning af fremskudt og tidlig opsporing af borgere, der har behov for  alkoholbehandling. 

Med indsatsen forventes det dels, at kommunen kan gennemføre flere behandlingsforløb, dels at behandlingen vil ske på et tidligere tidspunkt i problemudviklingen.

Det samlede budgetøkonomiske nettoresultat, der er forbundet med indsatsen ved drift i fire år, udgør ca. 15,6 mio. kr., svarende til knap 64.000 kr. pr. deltager set over en 10-årig periode. Det samlede nettoresultat for kommunen er omkring 3,7 mio. kr.

Se Aarhus Kommunes beregning her

Hjælp til børn med angst

Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en økonomisk analyse i SØM af Cool Kids, der er en gruppebaseret indsats til børn med angst og deres forældre. Formålet med Cool Kids er at reducere barnets angst og ruste forældre og børn til at håndtere angsten.

Eksempelberegningen på indsatsen viser et positivt økonomisk nettoresultat for det offentlige på ca. 1,2 mio. kr. svarende til ca. 22.000 kr. pr. deltager set over en periode på 10 år. For kommunen er det forventede nettoresultat ca. 660.000 kr. samlet set svarende til ca. 12.000 kr. per deltager.

Se Ikast-Brande Kommunes beregning her

Du kan høre Ikast-Brande præsentere beregningen af Cool Kids på et webinar den 16. december kl. 13-14.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her

Ønsker du at bidrage?

Ønsker du også at bidrage med en SØM-beregning eller andet relevant materiale til SØMs erfaringsdatabase, så kontakt SØM-supporten på som-support@socialstyrelsen.dk.

Senest opdateret 10-12-2020

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her