Nye retningslinjer for økonomiske analyser af sociale indsatser

28-01-2020

Når der skal træffes beslutning om at udvikle eller udbrede sociale indsatser, er viden om økonomi en vigtig brik. Hvilke omkostninger er forbundet med indsatsen, og hvad er de økonomiske konsekvenser? Det kan være centrale spørgsmål for kommuner, leverandører og konsulenter. Socialstyrelsen har derfor netop opdateret værktøjskassen.

For at understøtte udviklingen af økonomiske analyser på socialområdet har Socialstyrelsen nu opdateret sine retningslinjer for økonomiske analyser af sociale indsatser.

Den nye udgivelse indeholder retningslinjer for omkostningsanalyser og økonomiske evalueringer og dækker følgende analysetyper:

  • Omkostningsvurderinger
  • Udgiftsanalyser
  • Cost effectiveness-analyser
  • Budgetøkonomiske analyser
  • Samfundsøkonomiske analyser.

Udgivelsen præsenterer også Socialstyrelsens værktøjer til forskellige økonomiske analyser. Fx Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), som kan bruges til budgetøkonomiske analyser, og Socialstyrelsens omkostningsmodel, der kan hjælpe med at vurdere, hvad en indsats koster at opstarte og drifte.

Endelig beskrives, hvilke typer økonomiske analyser, der kan være relevante i de forskellige faser af udviklingen af sociale indsatser.

Retningslinjerne er målrettet alle, der beskæftiger sig med økonomiske analyser af sociale indsatser og metoder, herunder leverandører og konsulenter, der udfører økonomiske analyser for Socialstyrelsen.

Læs mere om retningslinjerne for økonomiske analyser af sociale indsatser

Omkostningsmodellen og SØM

Omkostningsmodellen kan bruges til at lave omkostningsvurderinger af konkrete sociale indsatser.

 

Læs mere om omkostningsmodellen 

Resultatet fra omkostningsmodellen kan anvendes direkte i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. 

Læs mere om SØM

Senest opdateret 28-01-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her