Nye ordninger til midlertidig lønkompensation og kompensation for faste omkostninger

23-06-2020

Ordningen er til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Ordningerne til kompensation for løn og faste omkostninger er blevet udvidet, så de også omfatter foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere end halvdelen af institutionens ordinære driftsudgifter.

Organisationer på Social- og Indenrigsministeriets område skal søge de udvidede ordninger hos Socialstyrelsen.

Ansøgere kan orientere sig i krav og kriterier for at ansøge ordningerne i bekendtgørelserne for de to kompensationsordninger.

Ansøgningsmaterialet for begge ordninger lægges op på Socialstyrelsens puljesider senere i denne uge (uge 26) på nedenstående links, hvor bekendtgørelserne også er tilgængelige:

Find bekendtgørelsen om kompensation for faste omkostninger

Find bekendtgørelsen om midlertidig lønkompensationsordning

Kompensationsperioden er 9. marts 2020 til 8. juli 2020, og der kan søges om kompensation for hele perioden.

Spørgsmål kan stilles til Socialstyrelsen på telefonen 72 42 41 33 eller sendes til

 

 

Senest opdateret 23-06-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her