Nye nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

21-09-2020

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling er netop blevet opdateret. Den nye version tager højde for ændringerne i servicelovens § 101 og indarbejder både erfaringer fra praksis og resultater fra den seneste forskning. Socialstyrelsen tilbyder hjælp til implementeringen.

Hvad er god social stofmisbrugsbehandling? Hvilke rammer sættes af lovgivningen, og hvad ved vi fra forskningen? Og hvilke konkrete erfaringer er der med at implementere retningslinjerne i praksis?

Det beskrives i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, som Socialstyrelsen netop har offentliggjort i en ny og mere læsevenlig udgave, der inkluderer de seneste ændringer på området.

Retningslinjerne skal understøtte en helhedsorienteret og systematisk stofmisbrugsbehandling, som er centreret om mål, der formuleres i et samarbejde mellem borger og behandler og skal generelt bidrage til kommunernes kvalitetsudvikling af området.

Lovkrav og anbefalinger

De nationale retningslinjer indeholder både en række principper for, hvordan behandlingstilbud kan yde god social stofmisbrugsbehandling, og helt konkrete anvisninger. Der skelnes generelt mellem lovbestemte krav, der skal opfyldes, og anbefalinger.

Kommuner og behandlingstilbud kan blandt andet finde svar på spørgsmål som:

  • Hvordan tilrettelægges et borgerforløb i den sociale stofmisbrugsbehandling bedst muligt?
  • Hvilke indsatser og ydelser omfatter social stofmisbrugsbehandling af høj kvalitet?
  • Hvilke organisatoriske forhold og samarbejdsrelationer understøtter en kvalificeret indsats?

Hvad er nyt?

Socialstyrelsen udarbejdede den første udgave af retningslinjerne i 2016 i samarbejde med centrale aktører fra stofmisbrugsområdet. Opdateringen er foretaget med sparring fra de samme aktører.  

Den nye udgave af retningslinjerne inkluderer ændringerne i lovgivningen på stofmisbrugsområdet (servicelovens § 101). Nyt er bl.a., at der skal udarbejdes en behandlingsplan for alle borgere ved behandlingens start, og at det nu er lovfæstet i servicelovens § 101, at behandlingen skal ske på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov. Nyt er også, at der kan bruges gavekort for at motivere borgeren til at fastholde behandlingen.

Siden den første udgave af retningslinjerne udkom, er der desuden kommet nye forskningsresultater på området, ligesom der er opnået konkrete erfaringer med at bruge retningslinjerne i praksis. Der er taget højde for begge dele i den nye udgave, der således hviler på gældende lovgivning og aktuelt bedste viden om social stofmisbrugsbehandling. For at sikre en høj grad af tydelighed, stringens og umiddelbar anvendelsesværdi er der desuden sket en større redaktionel bearbejdning.

Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling (pdf)

Få hjælp til implementering af retningslinjerne

Socialstyrelsen tilbyder i 2021 forskellige forløb til kommuner og behandlingstilbud, der vil arbejde med kvalitetsudvikling af social stofmisbrugsbehandling på baggrund af de nationale retningslinjer.

Der udbydes tre forskellige forløb:

  • Udviklingsforløb med task force
  • Netværksforløb
  • Kursus til nøglemedarbejdere

Læs mere om implementeringsaktiviteterne her

Senest opdateret 21-09-2020

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her